Tato mohou ve svých pracích vzpomenout žáci či studenti středních škol z celé České republiky. Dominantní může být rok 1942, rok 80. výročí období heydrichiády, které je spojeno s para výsadkem Antropoid a jeho hrdiny nebo smutně proslulou Akcí Emigranten a zřízení Internačního tábora v nedalekých Svatobořicích. Uzávěrka této soutěže je posledního března.

Stejný termín uzávěrky má rovněž vyhlášená literární soutěž Jihomoravským krajem, která je o dva roky mladší, pod názvem Skrytá paměť Moravy, kterou pořádá Muzeum Brněnska v prostorách Památníku písemnictví na Moravě se sídlem v Rajhradu. Je určena pro stejný okruh žáků a mládeže. Zde se soutěžící zaměří na prozaické zpracování vyhlášeného tématu nazvaného „V obraze“. Memento zaštiťuje hejtman Jihomoravského kraje a Skrytou paměť Jihomoravský kraj.

Unikátní areál historických vinných sklepů najdete v Petrově v části zvané Plže.
Krev a pot petrovský vinařů: nevinně o válce a vinných sklepech Petrov - Plže

Slavkovskou soutěž finančně zajišťuje Československá obec legionářská a Zámek Slavkov u Brna a Paměť Jihomoravský kraj. Podíváme-li se na soutěž Memento, které chce již svým názvem být mementem proti válkám a taky chce evokovat zájem o naši historii i obecným vypsaným tématem „války“ v dějinách lidstva, ale i obecných tématem „neválky“, ve kterém může soutěžící psát o čemkoliv ze života těchto mladých autorů.

Zkušenost z již realizovaných ročníků ukazuje, že je první válečné téma, žákům i studentům čitelnější, pro uchopení materie i snadnější a srozumitelnější. Přínosem je zejména vyprávění, když zapisují vzpomínky svých předků třeba na konec nejstrašnější války, na setkání s osvoboditeli a jiné. Ve druhém tematickém okruhu lze pojem libovolně vykládat a pojat podle životní „zkušenosti“ mladého autora. A ten píše o problémech mladých, které se snaží pochopit, vyhnout se jim či svýma očima je řešit, protože ovlivňují kvalitu jejich žití v rodině, ve škole a jinde. Tématem bývá často fenomén dotýkající se drogové závislosti, bohužel se mládež už v těchto letech s tímto problémovým nešvarem dosti potýká. Dalším často popisovaným okruhem jsou rodinné problémy a události spojené s alkoholismem školáků, ale i doma u rodičů. Dá se říci, že se těchto oblastí dotýká až padesát procent prací, které mohou mít svou sdělovací písemnou formu jakoukoliv. Nejčastěji se projevují vyprávěním. Smutným konstatován je nepochybně pohled na celkový obsah příspěvků, který poskytuje chmurný obraz dnešních dnů. Veselý, radostný či optimistický pohled na svět kolem nás je v nich zastoupený jen málo. Ale přece jen nelze pominout, že jsou i práce, které se snaží ukázat ctižádostivého pisatele, který chce v životě něčeho dosáhnout!

Představitelé města Kyjov uctili památku obětí holocaustu.
V Kyjově si připomněli oběti holocaustu. U památníku nechyběl ani Jiří Schneer

Jsou školy, zejména kolem Slavkova u Brna, které svou soutěž ctí a i učitelský sbor ji pomáhá ve školách připomínat. V době koronavirové se zdálo, že poklesne počet prací s jinými novými školními povinnostmi. Nestalo se tak. Naopak zvýšil se počet příspěvků od žáků i studentů z celé České republiky. (z Ústí nad Labem, Prahy, Letohradu, Moravské Třebové, Uherského Hradiště, Ostravy, Kolína atp.) Internet nepochybně sehrál svou úlohu. Byla i léta, kdy přišlo přes dvě stě prací. Nyní se přihlašuje k tomuto literárnímu klání něco mírně přes sto mladých literátů. A dá se říci, že má soutěž svůj fanklub, žáci odchází z řad soutěžících, až tomu věku odrostou. To svědčí o jisté oblibě a je porotcům i organizátorům jakousi odměnou. Již po druhém ročníku vydali organizátoři soutěže sborník příspěvků soutěžících. Není bez zajímavosti, že na vyhlášení výsledků přijel tehdejší hejtman Stanislav Juránek, ale i emeritní president Slovenské republiky Rudolf Schuster.

Jozef Leikert, předseda Asociace slovenských spisovatelů do Sborníku napsal: „I já jsem se účastnil literárních soutěží, a v tomto okamžiku nikdo neví, jestli z tohoto soutěžícího pisatele nevyroste autor, kterého nám bude závidět svět! Soutěž by si jistě zasloužila pozornost především Ministerstva kultury ČR či jiného kulturního uskupení. Slavkovské memento má nejen mezi mládeží perspektivu. Vždyť presentovat své práce v takovém na historii bohatém slavnostním sále opředeném slávou rodu Kouniců, kudy šla dějinotvorná scéna, je pro autory soutěže doslova vyznamenáním, na které jiní nikdy nedosáhnou!“

Za každou činností, jsou nepochybně lidé a ti, kteří jí odevzdávají i sebe. K těm organizátorům s duší oddanou literatuře, bez kterých by soutěž téměř dvě desetiletí nežila, nepochybně patří Jiří Blažek, skromný knihovník s energií a vytrvalostí, obětavostí a nadšením pro tuto bohulibou činnost pro mládež. Druhým je nestor tohoto literárního klání Jan Kux, spisovatel literatury faktu, nakladatel a vydavatel, Český patriot 2009, badatel a filantrop. Je neúnavným propagátorem historie, pracuje s mládeží celý život, přednáší o legionářích, o válkách, které změnily svět. Přednáší tak, jak se události staly, ne tak jak se třeba nyní v tisku presentují. A v tom je síla jeho osobnosti právníka a historika.

První únorovou sobotu se v brněnském Bowling centru konal šachový turnaj mládeže v rapid šachu,
Šachová královna. Kristýna Dorazilová zvítězila v krajském přeboru mládeže

Výsledky literární soutěže Slavkovské memento za rok 2021: V první kategorii základní školy – zvítězila Natálie Vymazalová z Vyškova. V kategorii – V-středních škol zvítězila Klára Klimecká z Gymnázia Teplice, ve druhé kategorii N-zvítězila Romana Beníčková z Gymnázia Uherské Hradiště.

Zvláštností ročníku v době koronavirové bylo předávání cen osobně, když kurýra dělali organizátoři soutěže předáním učitelům na jejich školách a poté je ocenění převzali s vysvědčením. Nepochybně jim to udělalo milou radost.

Druhá literární soutěž v Jihomoravském kraji je Skrytá paměť Moravy. Letos si připomněla 15 let jejího trvání. Na konci září 2021 ožil Památník písemnictví v Rajhradě, v rámci dodržení hygienických opatření, slavnostním vyhlašováním výsledků literární soutěže v přítomnosti Františka Lukla náměstka hejtmana JMK. Řízením ceremoniálu se ujala zkušená moderátorka Monika Brindzáková. Předávání cen, jen pro pozvané, bylo proloženo hudbou klavírního kvarteta, ale i čtenými ukázkami oceněných prací samotnými autory.

Výlet do ocelového města na Uherskohradišťsku.
Ocelové město. Kovozoo láká na železná i živá zvířata, ale i na veterány

První místo v kategorii základních škol získala Adéla Vokušová z Mikulova za prózu Distanční pohádka na dobrou noc. V kategorii střední školy má první místo Šimon Latýn z Prostějova za prózu Rande na dálku. S proslovem k autorům vystoupila i předsedkyně poroty Olga Jeřábková, která nesla odpovědné břímě rozhodování. Je nepochybné, že autoři vnímali hodnotící řeč s velkou pozorností včetně přítomných doprovodů soutěžících. A možná si z ní odnesli i nějakou radu do letošního literárního klání. Všichni přítomní obdrželi mimo cen i sborník oceněných prací. V jeho úvodu František LUKL napsal, že „Ne každý může být vítězem, žádný porotce také není neomylný. Důležitá jsou pouze vaše dílka“… Naproti tomu porotkyně Olga Jeřábková řekla …“Jsem mile překvapena příběhy … doufejme, že jsou svědectvím doby, na niž sice nezapomeneme, ale která bude patřit minulosti.“ Nepochybně nejzajímavější jsou poslední čtyři stránky sborníku, na kterých se důsledný čtenář dozví Zdůvodnění ocenění soutěžních příspěvků tohoto ročníku.

Obě literární soutěže nepochybně dávají tvůrčí volnost těmto mladým lidem i směřování k vyznání se z lásky k rodnému českému jazyku nebo prostor něco smysluplného tvořit. Nebo se něco naučit či přímo poznat důležité osobnosti, které jim utváří ten budoucí vjem jejich životního putování. Vjem jim umožní i mobil, ale setkávání a komunikace je nenahraditelná.

Jezero Rašelina ve Vracově je kouzelným místem i po setmění.
Pozdrav z Vracova. Jezero z doby ledové oplývá romantikou

V Jihomoravském kraji jsou i jiné obdobné soutěže. Jejich záběr je však většinou menšího rozsahu (školního, max. okresního Vyškov, Znojmo). To je nepochybně škoda, když už si s jejich organizací

vyhlašováním dají pořadatelé skoro stejnou přípravu. Je však pravdou, že by pak porota měla k posuzování více literárních pokusů.

Jan Bořický