Dopolední program, v němž vystoupily děti z Duběnky i dětští sólisté, doprovázela cimbálová muzika Dur. Pozornost návštěvníků poutala ukázka porcování prasete tzv. moravským bouráním a vědomostní soutěž o kýtu.

Lidové zvyklosti a obyčeje mohli lidé zažít i odpoledne. Mečový tanec mladých krojovaných mužů, nazývaný „pod šable“, odkazuje na tradice do hluboké minulosti. Při doprovodném zpěvu tančí v kruhu poskočným krokem se šavlí, kterou přeskakují a navzájem se proplétají.

K masopustu patří také maškarní průvod. Ten vyrazil odpoledne do ulic města od kulturního domu v čele se smrtkou, Švejkem a dalšími desítkami rozmanitých masek. Na obchůzce městem se maškary zastavily na křižovatce na Národní třídě, u městské knihovny a fary, pokračovaly do Masarykova muzea a svoji pouť městem končily před radnicí. Všude je čekalo náležité pohoštění.

Masopustní veselí pokračovalo večer krojovým plesem s fašankovou zábavou. Ples začal předtančením Moravské besedy a vyvrcholil půlnočním pochováváním basy. Tím začal čtyřicetidenní předvelikonoční půst.

Josef Horníček