Základní umělecká škola ve Veselí nad Moravou vyhlašuje přijímání nových žáků. Uskuteční se od pondělí 25. května do středy 27. května. Vždy od 13.00 do 17.00 hodin v prostorách školy. Zájemci se mohou přihlásit do hudebního oboru. K přijímacímu řízení si musí připravit jednoduchou píseň. Výtvarně nadaní žáci zase přinesou domácí výtvarné práce, nikoliv ty ze školy. Zájemci o rozvoj tance si s sebou vezmou cvičební úbor, a budoucí divadelníci si ke zlouškám do literárně - dramatického oboru vezmou pohodlný oděv a cvičky.

Přihlášku, která je dostupná na webových stránkách školy na www.zus-veseli.cz je nutné vyplnit předem, je také třeba si zarezervovat termím přijímacího pohovoru.

Aleš Smutný