V prosluněném nedělním dopoledni se tentokrát poštorenští věřící sešli k nedělní mši venku, před svým ikonickým kostelem Panny Marie. Na neděli byla totiž přeložená slavnost Božího těla, ke které patří i slavnostní procesí. V něm nese kněz monstranci s Eucharstií,  ve které je podle katolické víry pod způsobou chleba zcela přítomný Ježíš Kristus. I proto v průvodu nemohou chybět slavnostně vystrojené družičky s košíky květů, které sypou na cestu knězi s monstrací. Historie slavnosti sahá do třináctého století. Pro celou církev jej zavedl papež Urban IV. v roce 1264. Jde o slavnost pohyblivou, protože připadá vždy na čtvrtek po slavnosti Nejsvětejší Trojice, tedy neděli následující pro Letnicích. Mimo jiné kvůli oblíbeným procesím se slavnost zpravidla překládá ze čtvrtka na následující neděli.