Všichni účinkující vystupovali v krojích a reprezentovali oblast Severního Kyjovska a Vracov. Zpěváky posuzovala odborná porota ve složení: Mario Kudela – předseda poroty, Hana Petrů, Jiří Petrů, Pavel Růžička a Ladislav Pavluš. Hodnotila se intonace, rytmus, výraz, výběr písně a celkový dojem. Malé zpěváčky doprovázela příjemnými melodiemi cimbálová muzika Friška v čele s primášem Davidem Vašulkou.

Zapomenout nesmíme ani na Andreu Něničkovou, která akci moderovala a snažila se svým přístupem soutěžící děti podpořit, dodat jim odvahu a zmírnit trému, aby se cítily dobře a rády se na soutěž vracely. Soutěž navíc zpestřilo vystoupení dětského folklorního souboru Kyjovánek pod vedením Jany Jelínkové, Jarmily Bochýnkové, Agáty Šalšové, Adély Růžičkové a Leoše Poruby za doprovodu cimbálové muziky Kyjovánek pod vedením Prokopa Růžičky.

Vítězové v jednotlivých kategoriích:
Kategorie 3 – 5 let: 1. místo Tara Urbanová
Kategorie – 6 – 7 let: 1. místo Eliška Lupačová, 2. místo Ondřej Zetka
Kategorie – 8 – 9 let: 1. místo Jonáš Rivola, 2. místo Sofie Kašíková, 2. místo Marie Dziková, 3. místo Silvie Šťastná
Kategorie – 10 – 11 let: 1. místo Richard Bartoš, 2. místo Alžběta Porubová, 3. místo Berenika Lukešová
Kategorie 12 – 13 let: 1. místo Rozálie Novotná, 2. místo Uma Urbanová, 3. místo Kamil Polášek
Kategorie – 14 – 15 let: 1. místo Johana Menšíková, 2. místo Nela Gajdová, 3. místo Matěj Rajsigl

Postupujícími do soutěže Děti a píseň Slovácka, které se bude konat 22. dubna ve Veselí nad Moravou, jsou jmenovitě Richard Bartoš, Rozálie Novotná a Johana Menšíková. Do nepostupové regionální soutěže Zpěváček Slovácka se vybojoval Jonáš Rivola (náhradnice Eliška Lupačová) a Nela Gajdová (náhradník Matěj Rajsigl). Konat se bude 22. října ve Strání.

Slavnosti mandloní a vína v Hustopečích: Neotřelý program i mandlové speciality
Slavnosti mandloní a vína v Hustopečích: Neotřelý program i mandlové speciality

Všem, kteří se na soutěži dětských zpěváčků podíleli, patří naše poděkování za to, že společně udržujeme a rozvíjíme tradice lidové písničky od těch nejmenších. Mnohé z těch, kteří soutěží prošli, dnes můžeme vidět jako sólové zpěváky v cimbálových a dechových muzikách.

Za pořadatele soutěže: Andrea Něničková, MKS Kyjov