U vjezdů do obce byly postaveny protitankové zátarasy. Počátkem dubna se občané stávali nervózními, snažili se zvládnout polní práce a přitom chystali kryty, zazdívali a zakopávali potraviny, šatstvo i nádobí. Bombardování ruským letectvem začalo v noci z 15. na 16. dubna 1945. Sovětská armáda postupovala od Karlína, avšak se ji podařilo proniknout pouze na Újezd. 17.dubna po desáté hodině v noci se opět pokusila Sovětská armáda proniknout do obce, tentokrát od Krumvíře. Strhl se boj muže proti muži a do šesté hodiny ranní pronikli ruští vojáci do ostatních částí obce. Střelba však pokračovala celý další den. Ve čtvrtek 19.dubna 1945 byla vesnice osvobozena Sovětskou armádou, ale ustupující Němci ostřelovali obec až do 29.dubna. Tato válka si také v naší obci vyžádala mnoho životů vojáků i civilistů, proto i letos si toto smutné období připomínáme položením věnce u pomníku padlých.

HANA BRAVENCOVÁ

referentka Obecního úřadu v Násedlovicích