Obě pedagožky byly nadšené i z mimoškolních výletů do zámku v Miloticích a do Prahy. U nás v obci je zaujala vycházka do vinohradů, návštěva Chalůpky p. Foltýnové, návštěva Rezidence. Své místo v paměti bude mít i vycházka na vyhlídku ze Soudku, kdy překvapeně pozorovaly pro ně nezvyklou kopcovitou krajinu.

Pro nás pedagogy i žáky byla návštěva inspirativní zejména v oblasti srovnávání finského a českého školství a taky v oblasti rozvoje anglického jazyka. Dozvěděli jsme se například, že ve městě Ylivieska, kde paní ředitelky působí, je 9 základních škol. Tyto mají jednotné vedení v rámci města a každá škola má pověřeného ředitele.

Mega úlovky ryb dvojčat z Hodonínska. Takové kousky by záviděl i Jakub Vágner
Mega úlovky ryb dvojčat z Hodonínska. Takové kousky by záviděl i Jakub Vágner

Schéma finského školství se od našeho příliš neliší. Jen žáci jsou hodnoceni známkami od 4 – 10, kdy 10 je nejlepší. Pokud je hodnocení menší jako 4, žák ročník opakuje. Ve třídách pracují rovněž asistenti pedagoga. Zajímavostí je, že žáci nemají školní jídelnu, jedí ve třídách a nemají polévky.

Prestiž učitelského povolání bychom jim mohli závidět. Finsko bere školní vzdělávání nesmírně vážně, hovoří o něm nejen jako o prostředku, jak zvládnout výzvy budoucnosti, ale i jako o základní podmínce pro přežití lidského rodu. Profese učitele je tu nesmírně ceněná a žádaná, svojí prestiží se pohybuje na úrovni právníků či lékařů. Přístup rodičů a dětí ke vzdělávání svých dětí je velmi zodpovědný, projevuje se to například samozřejmým plněním domácích úkolů, těsnou spoluprací rodin se školou při různých akcích.

Tip na výlet. Čtenářka Deníku projela Baťovu železniční dráhu na šlapací drezíně
Tip na výlet. Čtenářka Deníku projela Baťovu železniční dráhu na šlapací drezíně

Stejně jako my však učitelé ve Finsku neutečou před problémy současné doby, např. při nadužívání sociálních sítí a mobilních telefonů.

Týden výměny pedagogických zkušeností byl příjemný a věříme, že spolupráce mezi školami v Yliviesce a Šardicemi bude dále pokračovat.