Empírový zámeček Pohansko, nedaleko Břeclavi zde nechali postavit Lichtenštejnové v letech 1810 – 1812 k loveckým účelům v místech, kde se v 9. století rozkládalo nejrozsáhlejší raně středověké opevnění v Česku. Autorem stavby byl architekt Josef Hardmuth, dokončil ji Josef Kornhausel.Jedná se o symetrickou plochostropou stavbu s přízemními otevřenými arkádovými křídly, která má ve střední části jednopatrovou nástavbu. Pod římsou přízemního patra a v čele nástavby jsou kruhové reliéfní medailony a obdélníkové reliéfy se štukovými výjevy inspirovanými antickými příběhy. V kruhových medailonech se odvíjí příběhy, vztahující se převážně k bohyni lovu Dianě.

Hodonínský jez je vyhledávanou lokalitou k procházkám místních i přespolních.
Zajímavá místa kolem nás: hodonínský jez nabízí oázu klidu, ale i možnost sportu

V rámci Lednicko-valtického areálu je výzdoba zámečku Pohansko unikátní tím, že pouze tady můžete v reliéfech kromě mnoha jiných antických hrdinů spatřit také samotného Dia. Uvnitř zámečku byla instalována expozice dokumentující výsledky rozsáhlých archeologických výzkumů slovanského hradiska. V létě roku 2011 dostal nový kabát i exteriér zámečku. V červnu roku 2010 byla před zámečkem slavnostně odhalena socha moravského knížete Rostislava, která měří čtyři metry.

Zámeček s expozicí je pro veřejnost otevřen v období od dubna do října denně mimo pondělí od 10.00 do 18.00 hodin. V jeho bezprostřední blízkosti se v průběhu sezóny konají různé kulturní a historické akce či bojové ukázky.