Hýlom hálom, domácí aj přespolní…! Sedm set let obce Skoronice a sedmý sjezd rodáků a přátel obce byl druhou neděli v září  slavnostně zakončen Jízdou králů. Maminky, babičky a tetičky oblékly své syny, vnuky do krojů. Děvčata nastrojila koně a třicet jezdců mohlo vyrazit do ulic. Předtím však dostali požehnání od pana biskupa.

Jízda králů ve Skoronicích byla velkou událostí. | Video: Pavlína Sedlářová
Jízda králů ve Skoronicích byla velkou událostí. | Video: Pavlína Sedlářová

Pak průvod navštívil přes sto čtyřicet domácností. Majitele domu obdarovali vtipnou říkankou. Jezdci se zhostili tohoto úkolu na výbornou i přes nepřízeň počasí Nedá se popsat krása krojů a souznění jezdce s koněm, to se musí vidět a zažít!!! I přes velkou bouřku která je před koncem zastihla, nikdo z koně neslezl a neutíkal se schovat,ale hrdě seděli a čekali až se bouře přežene a úspěšně dokonči celou jízdu.

Jízda králů ve Skoronicích byla velkou událostí. | Video: Pavlína Sedlářová

Díky Marušce Holcmanové se tato tradice úspěšně dodržuje. Pro chlapce je velká čest jízdu králů jet!

Pavlína Sedlářová