Ve spolupráci se zřizovatelem jsme se zapojili do projektu Výzvy MAS Kyjovské Slovácko v pohybu – IROP – Vzdělávání. Hlavním cílem tohoto projektu je zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury základního vzdělávání žáků.

V roce 2020 jsme otevřeli novou učebnu fyziky a chemie a v září tohoto roku 2021 byla dokončena učebna cizích jazyků a počítačové techniky za více jako tři a půl milionu korun. Jsme si vědomi, že se žáci v současné době bez počítačových znalostí neobejdou, a proto je naším cílem podpořit vzdělávání cizích jazyků, přírodních věd, digitální a multimediální výuky i prostřednictvím nové multimediální učebny.

Lékařka Marie Matyášová.
Drama se šťastným koncem. Pořezané ženě v Kyjově pomohla kolemjdoucí lékařka

Není však vše jen o vybavení, ale i o kvalitních, proškolených učitelích. Naši pedagogové se účastnili několika vzdělávacích akcí, aby dokázali žákům vysvětlit a orientovat se v moderních technologiích.

Nová učebna je prioritně využívána ve výuce cizích jazyků. V naší škole se vyučuje anglický jazyk již od 1. ročníku a angličtinu využíváme i v aktivitách mezinárodního projektu Erasmus+, kde jsme zapojeni. Nabízíme i výuku němčiny a v zájmovém kroužku se žáci setkávají s ruštinou.

Digitální a multimediální výuku vyučujeme žáky od 4. ročníku. Žáci se seznamují se základy programování, administrativy, grafiky a podobně. V kroužku robotiky jsou schopni vytvářet jednoduché programy. Součástí vybavení učebny jsou i 3D tiskárny. Všichni se těšíme na výrobu různých forem a pomůcek.

Slovácký soubor Lúčka ve Strážnici.
Podzim na dědině a krása tradice. Lúčka předvedla parádní kroje. Ve Strážnici

Učebna je však využívána i v ostatních předmětech a ve všech ročnících. Každý žák si najde možnost jak nalézt a objasnit si vědomosti pomocí počítačů a interaktivního dotykového displeje.

Jsme hrdí, že máme školu s moderním vybavením a věříme, že se ve škole líbí nejen dospělým, ale i dětem.

Jitka Brhlová

ředitelka školy