Jedná se o exkurze žáků základních škol do místních firem, kde lektoři z Charity vedou interaktivní besedu se žáky na téma finanční gramotnost a ředitelka OHK Markéta Kostelecká představuje činnost Okresní hospodářské komory a podává dětem informace o základech podnikání.

Součástí programu je také výstup představitele firmy, u níž daná exkurze probíhá, ve kterém děti seznámí se svým podnikáním - začátky, úspěchy i neúspěchy. Nový projekt byl představen také firmám na podnikatelském setkání, kterého se zúčastnilo na 20 zástupců místních podniků.

Hodonín i nadále nabízí pomoc uprchlíkům z Ukrajiny
Hodonín i nadále nabízí pomoc uprchlíkům z Ukrajiny

Okresní hospodářská komora a Oblastní charita Hodonín by rádi uskutečnily alespoň 4 takové exkurze během školního roku pro všechny školy v rámci ORP Hodonín dle jejich zájmu.

Naším cílem je dát dětem ucelený základ finanční gramotnosti, na praktických příkladech jim vysvětlit realitu dnešního života a představit jim firmy v regionu, u kterých by mohly v budoucnu nalézt pracovní uplatnění, a nemusely tak dojíždět za prací do velkých měst.

Michaela Skálová, Oblastní charita Hodonín