Český červený kříž již tradičně v měsíci listopadu oceňoval na slavnostním setkání bezpříspěvkové dárce krve u okresů Hodonín a Břeclav, které se uskutečnilo v Hodoníně a Kyjově.

Setkání proběhlo pod záštitou Oblastního spolku Českého červeného kříže Hodonín za účasti vedení nemocnic TGM Hodonín a Nemocnice Kyjov, včetně zástupců zdravotních pojišťoven.

Akcí se zúčastnilo 152 oceněných dárců, kterým byly po zásluze předány zlaté a stříbrné plakety profesora MUDr. Jana Jánského, včetně výjimečného ocenění Zlatým křížem 3. třídy za 80 odběrů. Tímto titulem se letos může pochlubit 6 zasloužilých dárců z Hodonína a 5 z Kyjova.

Přestože je dlouhodobě podnikána osvěta mezi veřejností, tak se naše zdravotnictví neustále potýká s nedostatkem této životně důležité tekutiny. Proto je zapotřebí vyzdvihnout a poděkovat všem oceněným za jejich záslužnou a nezištnou pomoc a taktéž těm, kteří se zapojili do celostátně organizované kampaně Naděje 450 ml pro prvodárce.

Zde se nám již druhým rokem daří rozšířit stávající řady prvodárců, kteří pak v této aktivitě pokračují a zvětšují stabilní základnu dlouhodobých dárců. Současně vnímáme trend, kdy se na transfuzních stanicích setkáváme s několika generacemi rodinných příslušníků, kteří v této tradici pokračují.

Všichni tito dobrovolníci si zaslouží naše morální a celospolečenské poděkování a uznání.


Ráda bych touto cestou poděkovala všem našim sponzorům i obcím, kteří nám pomohli s organizací této akce.


Jurkovičová Anna

ředitelka OS ČČK Hodonín