Za účasti odborné veřejnosti přednášelo hned několik osobností, které ovládají znalosti o okolní krajině a prostředí. Seminář zahájila paní Anna Čarková, zakladatelka Kyjovského Slovácka v pohybu, jenž ve svém úvodu představila aktivity daného spolku. Po ní ve svém dvacetiminutovém bloku navázal Jaroslav Rožnovský, který posluchačům poutavou formou sdělil, jak je na tom podnebí a počasí nad Moravským Toskánskem. Z této prezentace si přítomní mohli odnést skutečnost, že extrémní projevy počasí jsou u nás typické a že teplota vzduchu z dlouhodobého pohledu roste. Pro vinaře je stěžejní fakt, že tyto změny klimatu vytváří náročnější podmínky pro pěstování vinné révy.

Poté pomyslnou štafetu převzal pan Jiří Jandák z Ústavu agrochemie na Mendelově univerzitě, který se zaměřil na půdní pokryv v této lokalitě. Jelikož je Moravské Toskánsko přitažlivé především díky fotografiím, nesměl zde chybět ani pan Emil Čelustka. Ten prostřednictvím fotoaparátu už od roku 2006 monitoruje a vymezuje oblast Moravské Toskánsko a roky o ní sbírá zajímavé informace. Tyto fotografie jsou populární na sociálních sítích a serverech s tímto zaměřením.

Zakladatel Greenways Juraj Flamik, který je mimo jiné koordinátorem projektu Moravské vinařské stezky, posluchače seznámil se svojí dlouholetou prací a koordinací dílčích projektů vedoucích ke zlepšení turistiky na jižní Moravě a výstavbu a propojení vinařských stezek. Tento projekt vznikl v roce 1998 – 2000, o pět let později projekt Cyklisté vítání. Od roku 2008 začaly první akce otevřených sklepů, na které se postupně nabalily další a které přetrvávají až do dneška.

Dopoledne uzavřel  Pavel Pavloušek se svým tématem Terroir aneb každá vinice je jedinečná. Terroir představuje klimatické faktory – podnebí a počasí, geologický původ, půdní podmínky a geomorfologické prvky a taky – vliv člověka. Díky znalostem této problematiky mohou vinaři daleko lépe odhadnout, kde jaká odrůda bude mít nejlepší podmínky. Cílem semináře bylo rozšíření povědomí o nově vznikajícím fenoménu, a to prostřednictvím zástupců z cestovních, turistických a zážitkových agentur, médií a také zástupců obcí, měst a samozřejmě i vinařů.

Po přednáškách následovala veřejná degustace a nesoutěžní přehlídka vybraných vzorků vín. Akce nesla název „Jak chutná Moravské Toskánsko?“. Vzorky poskytli vinaři z Čejče, Čejkovic, Šardic, Svatobořic-Mistřína, Krumvíře, Žarošic, Strážovic, Hovoran, Násedlovic a samozřejmě i Archlebova. Celkem se sešlo 27 vinařství, z toho 87 vzorků. Jednalo se například o Vinařství Foretník, Vinařství Benešovský, Rodinné vinařství Buštík, Vinařství Valihrach či Čevela, Vinařství Michna, Hradil, vinařství Konečný, vinařství SPIELBERG a další.

Barbora Jakšová