Ořezávání „na hlavu“ je tradiční způsob péče o stromy, který na první pohled vypadá drasticky, stromům ale kupodivu nevadí – naopak – zatímco vrby se běžné dožívají věku okolo 60 let, u hlavatých vrb jsou to i dvě stovky. Navíc v hlavách vznikají dutiny plné trouchnivějícího a suchého dřeva, které poskytují životní prostředí řadě živočichů, které jinde už prakticky nenajdeme. Hlavaté stromy jsou tak nejen připomínkou tradičního způsobu hospodaření s krajinou, umožňují přežít mnoha vzácným a mizejícím tvorům.

Ve Vracově se několik takovýchto stromů dochovalo přímo ve městě u hřbitova a protože už byly přerostlé a hrozily rozlomením, nabídl se náš spolek Lesobor, že je ořeže. Půlden práce prodloužil stromům život o několik let a zvelebil kousek naší krajiny. Napřesrok pokračujeme!

Zbyněk Janoška