Po oba dny bude od sedmi do pěti hodin zpřístupněno celkem 51 objektů na území Slovácka. Z toho některé, do kterých se jindy návštěvník nedostane. A to z toho důvodu, že se objekt nachází na soukromém pozemku, je součástí bydlení majitelů nebo slouží ke spolkové činnosti v obci.

„Lidová architektura a malá muzea na Slovácku jsou cenným dokladem naší historie, života našich předků a pro drobné obce Slovácka mnohdy jedinou turistickou atraktivitou. Prostřednictvím akce Víkend památkových domků usilujeme o rozvoj cestovního ruchu v menších obcích, protože věříme, že význam těchto památek není zanedbatelný a památkové objekty si zaslouží pozornost,“ vysvětlil Stanislav Blaha, předseda správní rady Regionu Slovácko.

V doprovodných programech se lidé mohou těšit na průvodcovskou službu téměř ve všech objektech. Některé domky pak připravují ještě něco navíc. Třeba v Trchalíkově usedlosti v Šumicích se bude již tradičně péct chleba v peci a buchty ve výminku, budou zde také ukázky kovářských prací. V Hasoňově chalupě bude ukázka pletení košíků a výrobků ze šustí. V Chalupě Fanoša Mikuleckého v Mikulčicích jste zváni na výstavu a besedu u cimbálu. V zámecké konírně v Miloticích proběhne vernisáž k výstavě Dalibora Gregora „Jízda králů – Hrdost, úcta, tradice“. Výstava bude připravena také ve Starém kvartýru v Lužicích. Muzeum Bystřice pod Lopeníkem chystá výstavu kočárků, fotografií, ochutnávku džemů a sirupů. V Tvarožné Lhotě zase ochutnáte oskerušové výrobky, neboť oskerušemi je tato obec proslulá. V Šardicích si pro Vás připravili výstavu ze soukromé sbírky s názvem „Šátky, čepce, zástěrky našej stařenky“. V Bukovanském mlýně proběhne ukázka výroby kraslic. Bartkův mlýn v Nivnici nabídne prodejní výstavu keramických šperků a obrazů.

Novinkou letošního ročníku jsou turistické vizitky, které budou k zakoupení v některých památkových objektech nebo v informačních centrech regionu. Památkovým domkům je věnován propagační materiál, kde jsou uvedeny všechny letos zapojené objekty. Součástí je i jedenáct tipů na cyklotrasy, propojující jednotlivé památkové domky či muzea.

Mezi nově zapojenými objekty jsou: Dubňany – expozice hornictví a sklářství, Hluk – Muzeum ve věži, Terezín - Muzeum vinařství a venkova, Vacenovice – Habánský sklep a Žarošice - Muzeum obce.

Většina objektů bude otevřena po oba dny v čase od devíti do pěti hodin, nicméně s ohledem na provoz, který velmi často zajišťují nadšenci a dobrovolníci, mají některé objekty menší omezení provozu. Výjimky tvoří Mikulčice, kdy bude po oba dny otevřeno od dvou do šesti hodin, Dolní Bojanovice otevřou od jedné do pěti hodin.

Další informace k této akci budou k dispozici v informačních centrech regionu a na webových stránkách www.slovacko.cz. Aktuální informace lze sledovat na www.facebook.com/Pamatkovedomky. Akce vznikla za podpory Zlínského kraje. Pořadatelem akce je Region Slovácko – sdružení pro rozvoj cestovního ruchu, ve spolupráci s Turistickou asociací Slovácko, z.s.

VERONIKA FREIDLOVÁ