Přesto, že se Víkend památkových domků odehrává zpravidla první červnový víkend, posunutí na poslední červnový akci nijak neohrozilo. Na Slovácko se vydali lidé z celé republiky. Zájem projevila i média, a to jak tištěná, tak rozhlasová a televizní. V neděli proběhl dokonce živý vstup do vysílání ČT 24, kdy při návštěvě Muzea v Žarošicích promluvila o smyslu akce autorka celé myšlenky, tajemnice Regionu Slovácko Lenka Durďáková: "Naším cílem bylo ukázat veřejnosti podstatu Slovácka, jaké opravdu bylo, je, a že si tradic, folkloru a toho, čím jsme velmi vážíme. Chceme také podpořit návštěvnost malých cílů v obcích, kde velmi často není možné provozovat nějaký turistický cíl, ale přitom obec je pro historii našeho regionu velmi významná.“

Během víkendu bylo možné navštívit celkem 51 objektů po celém Slovácku – jak na území Zlínského, tak i Jihomoravského kraje. O jihomoravskou část se akce rozšířila poprvé v roce 2018 a od té doby se seznam zapojených objektů stále rozrůstá. Každoročně se organizátoři snaží úroveň akci pozvednout, přičemž vymýšlejí novinky, které vybízejí k putování po Slovácku. Letošní novinkou byla turistická vizitka, vydaná k příležitosti této akce. Na vizitce jsou vyobrazeny 4 objekty a každoročně by pak měla vzniknout vizitka nová, aby tak postupně byly zvěčněny všechny památkové objekty. O vizitku projevila zájem široká veřejnost a nyní je k prodeji až do konce kalendářního roku. Aktuální přehled o prodejních místech je zveřejněn na webu turistického deníku.

Už se těšíme, jaké novinky přinese příští ročník Víkendu památkových domků a až se zase vydáme na putování Slováckem!

Zeněk Šmýd