Sluneční paprsky získávají na síle a pomalu se blíží léto, na které se většina z nás neskutečně těší. Pojďme se ale ještě ohlédnout zpátky za Velikonocemi, jež i tento rok ve velké míře upozadila „koronavirová pandemie“.

Na naší Základní a mateřské škole v Ježově, malebné školičce v oblasti Podchřibí, jsme se pokusili tradice Velikonoc zachovat. Ve dnech 19. – 21.3. 2021 jsme uspořádali on-line Jarní dražbu, která nabídla prostřednictvím facebookových stránek školy jarní a velikonoční dekorace. Do vytváření se zapojili žáci školy, jejich rodiče, prarodiče a i učitelé základních a mateřských škol. Sešla se tak spousta krásných výrobků pro potěchu oka i duše, které zajisté zkrášlily nejeden příbytek. Bylo to znát i na průběhu a výsledku dražby. Přihazující „bojovali“ za své vyvolené do poslední minuty. Téměř vše se prodalo, a tak v kasičce školního spolku Bodlinka zacinkalo nádherných 17 710 Kč.

Za většinu výdělku se nakoupila technika pro distanční výuku (1 vizualizér a 2 grafické tablety). Protože ale Základní škola Ježov nemyslí jen na sebe, 400 Kč putovalo jako příspěvek do sbírky organizace Člověk v tísni. Ta za něj v České republice zajistí měsíc doučování pro jednoho školáka z chudé rodiny. A jelikož jsme i po minulé on-line dražbě podpořili ZOO Hodonín a adoptovali klokana, zůstali jsme zvířátkům věrni nadále a částkou 500 Kč zasponzorovali tamější želvu nádhernou.

Jarní dražbou to ale v naší škole, co se týká tvoření, neskončilo. Naopak se plynule navázalo Velikonoční výzvou. V čem spočívala? Akční paní učitelky umístily do velkého květináče větve kroucené vrby. Takto připravený „Vajíčkovník“ umístily k Obecnímu úřadu v Ježově a čekaly, až ho ozdobí děti ZŠ a MŠ Ježov vlastnoručně vyrobenými kraslicemi. A podařilo se! Na Velikonoční pondělí rozkvetl Vajíčkovník pestrými kraslicemi všeho druhu.

No a následovala Portrétová výzva … a další. Dokud se nám nevrátí všechny děti do školy, budeme je zkrátka touto tvořivou formou probouzet z „koronavirové letargie“. 

kolektiv učitelů ZŠ Ježov