Na Mariánské pouti bylo opravdu hodně lidí. K tomu krásné počasí. Pannu Marii nesli krojovaní z farnosti Slavkov. Menší Pannu Marii nesly ženy v krojích z Lednice. Hlavní celebrant byl Marek Orko Vácha. Bylo opravdu hodně lidí a příjemné je také, že se tam spolu potkáváme, ať už se známe nebo ne.

Vždy se půl hodiny před mší svatou modlí modlitba svatého růžence. Ten se skládá z pěti desátků a jeden desátek se modlila pětiletá Veronika. Před kostelem se vždy prodávají perníky, knihy, růžence, křížky a podobně. A samozřejmě každý může přistoupit k svátosti smíření, jinak se této svátosti říká svatá zpověď.

Když nehlídám vnoučka, tak na poutě jezdím ráda. Navštěvovala je i moje maminka a  babička. A protože jsem věřící, tak mám pořád za co děkovat i prosit. Kostel je nádherný, je tam cítit vanutí Ducha svatého, je to opravdu místo pro modlené. Myslím, že je to i díky místnímu knězi, který je velký Mariánský ctitel. Kostel je vždy krásně vyzdobený květinami.

A co se mi líbí nejvíce? Všechno. Pokaždé vede mši svatou nějaký jiný kněz a vždy mě kázání, ať už kteréhokoliv z nich, osloví. 

Miroslava Jakubčíková