Je tomu přesně 236 let, kdy přišli poutníci v sobotu, po svátku Narození Panny Marie, 11. září roku 1785 na svou pouť do kostela Matky Boží mezi vinicemi. Poutní kostel byl však uzavřen, a proto byla socha Panny Marie přenesena ve večerních hodinách za zpěvu písně „Před věky zvolená“ do farního kostela Svaté Anny v Žarošicích. Celý průvod byl osvětlen svícemi, a proto v současnosti, s odkazem na tuto událost, prochází osvětlený průvod Žarošicemi. Skupiny krojovaných poutníků si ze svých obcí přinášejí svou sochu Panny Marie, s níž se do průvodu zařadí. A tak lze v Žarošicích potkat nejen kroje Hanáckého Slovácka, ale i Kyjovska, Podluží, ale i Valašska a Slovenska. Běžně lze napočítat tři až čtyři desítky slavnostně nazdobených a osvětlených soch. Pouze ten, kdo průvod jednou zažije, pochopí hloubku duchovního prožitku.

Letos byl hlavním celebrantem mše svaté apoštolský nuncius arcibiskup Charles Daniel Balva, v doprovodu tajemníka apoštolské nunciatury monsignora Giusseppe Silvestriniho a pátera Francise Ezinwu z papežské akademie. Dalším byl potom opat Rudolf Marian Kosík. A samozřejmě velké množství kněží a členů církevních řádů.

Zde zmiňovaná hlavní mše je pouze vrcholem celé řady mší a poutí v tomto období. Více se můžete dozvědět na webových stránkách obce a farnosti.

Jiři Kacer