Návštěvníci zde budou mít možnost dozvědět se množství zajímavých informací z historie tohoto řemesla, zhlédnout dnešní pracovní výbavu soustružníka a zároveň ji porovnat s tím, jak se soustružilo dříve. Dále mohou obdivovat finální výrobky více jak 30 soustružníků z Čech, Moravy, Slezska a Slovenska.

Cílem výstavy je nabourat několik mezi veřejností rozšířených stereotypů. Jako příklad uveďme, že soustružení je jenom o miskách a svícnech. Nebo že k soustruhu patří jen muži. Jsme rádi, že na výstavě můžeme představit také ženy. Jednou z nich je paní Michala Tajzichová z Ostravy, která nám o sobě řekla: “Jsem ryzí soustružnická amatérka bez jakéhokoliv odborného vzdělání a děkuji za rady kolegům na facebooku a videa na You tube. Na facebooku vystupuji pod jménem Terra feliss. Narodila jsem se v roce 1961. Původním povoláním jsem muzikantka, v současnosti pracuji jako IT. Sny se však mají plnit. Vždy jsem milovala dřevo, nejlepší prázdninovou zábavou pro mne bylo štípat dříví nebo něco vyřezávat. Když si můj muž pořídil do garáže soustruh, bylo mi vysvětleno, že není vhodný pro opracování dřeva, ale pouze kovů. Na Vánoce roku 2014 se pod stromečkem zcela náhodou objevil soustruh speciálně na dřevo, a tak jsem celé vánoční svátky strávila v dílně a pod rukama mi z polen a klacků začaly vznikat hůlky. Meziosému soustružení jsem se věnovala asi tři roky, pak jsem si troufla na první misky a ruku v ruce s tím jsem si postavila samostatnou soustružnickou dílnu a vyměnila soustruh za větší.”

Výstava Krásy soustruženého dřeva nám prostřednictvím životních příběhů jednotlivců ukazuje, že začít soustružit můžete, když je Vám patnáct nebo sedmdesát. Jako bonus si mají návštevníci možnost pod odborným dohledem mistra soustružníka v době od 14.30 hodin do 16.30 hodin sami něco pěkného vysoustružit a odnést domů jako dárek. Pro děti máme nachystané také různé úkoly a tematické hry, při kterých si vypátrají zajímavé předměty ve výsžtavě, odhalí účel starých soustružených věcí nebo si vyskouší práci na historickém soustruhu.

Těšíme se na Vaši návštěvu.

 

Tomáš Gronský

Masarykovo muzeum v Hodoníně