Z Masarykova náměstí jsme postupovali nejdříve po silnici na místní část Nesyt a okolo již bývalého Starého závodu, před kterým stojí památník první ropného vrtu na území České republiky z roku 1919. Následně jsme přešli na Dlouhé louky, kde se k nám připojila modrá značka od Lužic, po níž jsme se za chvíli dostali na louky na mikulčických Valech se základy kostelů staroslovanského hradiska z období Velkomoravské říše, prvního státního útvaru našich předků.

Besední dům ve Vyškově hostil koncert kapely Moravanka loni v létě.
Pusťe si doma legendární Moravanku. Kapelník Jan Slabák oslavil osmdesátku

Po modré turistické značce jsme dále přešli k nedávno zbudované lávce přes Moravu, kde jsme si udělali krátkou zastávku na svačinku. Po vydatném občerstvení jsme pokračovali kolem přírodní rezervace Skařiny a základů kostela a vrátili se zpět na vykopávky, kde jsme se napojili na zelenou turistickou značku ve směru na Hodonín. Po chvíli jsme sešli do lesa s hojným výskytem posla jara, sněženky podsněžník, která právě začala rozkvétat a vytvářet tak typické bílé koberce na podrostu lužního lesa. Po nezbytné fotodokumentaci jsme pokračovali dále po zelené turistické značce přes rozcestí na Skařinách, po zabezpečovací hrázi řeky Moravy k jejímu soutoku se Starou Moravou a k zahrádkářské kolonii na Štěpnici, kterou jsme prošli opět k řece Moravě. Po jejím pravém břehu pod železničním mostem a okolo mostu silničního jsme přešli k vodní elektrárně a přístavišti U Jezu, kde jsme po dvaceti kilometrech využili možnosti občerstvení z výdejního okénka zdejšího srubu.

Ztemnělé nebe nad Hodonínem bere dech.
Nevšední podívaná plná fantazie. Mraky nad Hodonínem sehrály nebeské divadlo

Vycházka pro svou nenáročnost je vhodná i pro rodiče s dětmi. Lze také zaparkovat přímo na mikulčických vykopávkách a projít se po loukách v okolí, podívat se na sněženky a natrhat si domů zde taktéž hojně se vyskytujícího medvědího česneku, než začne kvést.

Jura Michenka