Vrací se spokojeni, práce je za nimi vidět. Některé dny se staráme o areál nemocnice a taky pomáháme, kde je potřeba. Práce dává smysl. Celou dobu jsou s nimi terapeuti, průběžně řeší společně krize, konflikty, dozvuky drog. Tyto umí klienty přemoct. Byť jsou po dlouhé etapě závislosti lepší a lepší, silnější, šikovnější, chytřejší, komunikativnější a hlavně veselejší, závislost má své pevné kořeny.

Terapeutická komunita Krok pro drogově závislé je vedena duchu rodinné terapie. Právě tento náš přístup je znesnadněn omezeným kontaktem s blízkými. I nás postihly dopady nouzového stavu, taky jsme museli hledat jiná řešení. Rodinná setkání nahradily telefonické rozhovory, Zoom či Skype. A tak v klientech roste ještě větší touha vidět své blízké. Nejeden klient se kvůli tomu potýká s myšlenkou odejít z komunity, vyjednává sám se sebou, jestli zůstat. Rozum ví, jenže stesk a netrpělivost je vede do bezmoci.

V ty chvíle nastává příležitost pokorně přijmout to, co přijde. A to je základ abstinence. Klienti na začátku léčby cítí nutnost změny jako omezení. Ale žít bez alkoholu, drog, bez závislosti a mít radost ze života, to je dobrý obchod. Cena se nedá vyčíslit. Přijde zodpovědnost, trpělivost, bezpečí, práce, odpuštění, rodina, a hlavně budoucnost se všemi možnostmi, které tady pro nás jsou. Teď je dnešek, čas na rozhodnutí.

Klienti v komunitě spolu tráví veškerý čas, a díky izolaci se jejich vztahy zintenzivnily. „Se vztahy jsem se naučila pracovat hlavně tady v komunitě. Být tu se stejnými lidmi čtyřiadvacet hodin v kuse mi dalo ze začátku hodně práce, ale teď jsou právě tito lidé mou novou rodinou,“ popsala klientka závislá osmnáct let na pervitinu.

Naším cílem je v klientech probudit to dobré a pomoct jim zpracovat to nepříjemné. Klienty častěji vybízíme k ochraně svého zdraví, ke zvýšené hygieně a k přemýšlení nad důsledky svého jednání. Pokud něco odloží, dostihne je to později a v třeba ještě horší formě. V běžných denních situacích se učili stát si za svým rozhodnutím i za cenu chybování. Pro svou změnu musí přijmout zodpovědnost za svá rozhodnutí, i za ta, která vedla do drog.

Za uplynulý rok jsme se s covidem setkali hned dvakrát. Pozitivní klient byl hned izolován, ostatní ze skupiny otestováni. Naštěstí naše opatření vždy zafungovala a nákaza se nešířila dál, oba klienti se bez následků uzdravili. Přišlo uvědomění, že zdraví máme opravdu jenom jedno. A to je u závislých lidí opravdu důležité, dosud s ním hazardovali a bylo jim to jedno. Jedna klientka to vystihla: „Prioritou byly drogy i za cenu zdraví. S čistou hlavou k němu mám úplně jiný vztah.“


TK Krok Kyjov

www.oskrok.cz