Každý, kdo se rozhodne zapojit, může si vyzvednout na obecním úřadě v jednotlivých obcích DSO průkazku pro otisk razítek. Je dostupná již od 16.3.2020 na jednotlivých obecních úřadech, či informačních centrech měst.

Každý, kdo do 31. srpna předá průkazku s razítky ze všech obcí svazku, bude osobně pozvaný na společenskou akci pořádanou DSO Ždánický les a Politaví. Těšit se může na malou odměnu a bude zařazený do slosování o zajímavé ceny. Návštěvu obce je kromě razítka možné prokázat také doložením fotografie s datem a časem pořízení přímo na fotografii. Na snímku musí být zřetelně zachycený účastník cykloakce a musí z ní být zřejmé, v jaké obci se nachází. Průkaz a soutěžní karta pro rok 2020 jsou ke stažení na www.politavi.cz.

Srdečně zveme všechny účastníky.

JAN KAUF

předseda DSO Ždánický les a Politaví