Dnes slaví osmdesáté narozeniny trumpetista, kapelník, zakladatel Moravanky a dechovkářská legenda Jan Slabák, rodák z nedalekých Kelčan. Jedním z gratulantů, kteří mu přišli do narozeninového speciálu Českého rozhlasu Brno popřát, byl také starosta František Lukl.

My samozřejmě také gratulujeme a přejeme panu Slabákovi pevné zdraví.

FILIP ZDRAŽIL

město Kyjov