Skupina přátel v dobových kostýmech nejdříve uspořádala piknik u Čínského pavilonu a poté své nádherné šaty předvedli při módní přehlídce u zámku. Návštěvníci mohli v příjemném odpoledni pokračovat návštěvou loutnového koncertu v zámecké kapli. Hudbou v proměnách staletí nás provedl Jindřich Macek.

Zdeňka Adlerová