Kromě užitečné pomoci společně uzavřeli letní sezonu dobrovolnických kempů. Potáborový festival nabídl také benefiční koncerty Pavla Čadka a skupin Duo Vína a Funky Chicken u břeclavského zámku, které byly otevřené široké veřejnosti. Jejich výtěžek půjde na výsadby a obnovu krajiny postižené tornádem.

Dobrovolníci pomáhali kompenzovat následky tornáda, jak v rodinách – na zahradách či při obnově domů a střech, tak na veřejných prostranstvích. Mimo jiné desítky z nich uklízeli plochy bývalého parku Břízky v Mikulčicích a připravovali je na výsadbu. Tu plánují brontosauři spolu s obcí, občany a Zahradnickou fakultou Mendlovy univerzity už na tento podzim. 

“Hnutí Brontosaurus pořádálo závěrečný letní festival dobrovolnictví symbolicky v nedaleké Břeclavi, abychom v plném počtu pomohli místům zničeným tornádem, kde je podpora stále potřeba.” říká Tereza Opravilová, místopředsedkyně Hnutí Brontosaurus.  “Festivalem brontosauři navazují na dosavadní aktivity v potornádové pomoci a zároveň vyzývají veřejnost k další pomoci na podzim.” doplňuje Opravilová.

Moc nás těší, že mladí lidé - studenti středních a vysokých škol nejen dobrovolničili celé léto na mnoha lokalitách po celé České republice, ale že jsou ochotni pružně přijet i mimo tradiční akce do postižených oblastí, když je to potřeba. 

Hnutí Brontosaurus v regionu intenzivně působilo již před katastrofou. Stejně jako po celé České republice roky pomáhali přírodě a pořádali akce pro děti a mládež. Na festivalu jsme místnímu základnímu článku Vlakani gratulovali ke 45 letům úspěšné činnosti! Letos v létě jsme práci v regionu mnohonásobně zintenzivnili a připojili mnoho aktivit na pomoc lidem.

Kromě dobrovolníků se do programu festivalu zapojila i veřejnost. Mnoho lidí přišlo a přispělo na večerních benefičních koncertech, jiní přišli na tvořivé workshopy, další podpořili petici za Záchranu Moravské Amazonie.

Součástí akce byla exkurze do lokality Krče, kde brontosauři plánují vybudovat ukázkové mokřadní biocentrum Lužní park Krče. Na vybraných plochách dobrovolníci v této lokalitě během víkendu vysekávali invazní druhy a zahájili, tak péči o toto místo.

Dobrovolníci Hnutí Brontosaurus se během léta podíleli na široké škále pomoci postiženým oblastem. Brontosauři například nabídli dětem zdarma volná místa na táborech. Iniciovali spolupráci s MUNI POMÁHÁ, Ekocentrum Dúbrava Hodonín a dalšími. V rámci této spolupráce realizovali několik dobrovolnických víkendů Spolu po tornádu. Uspořádali zde také tři dobrovolnické kempy, v rámci nich se pomáhalo v rodinách i na veřejných prostranstvích či zeleni. S Ekocentrem Hodonín spolupracovali na úklidových akcích či na hlídání dětí. Povedlo se také zabránit zbytečnému kácení zachovalých dřevin a iniciovat jejich zmapování v Mikulčicích.

“V rámci festivalu jsme zejména plánovali pomoc do budoucna. Připravujeme zapojení dobrovolníků do obnovy zeleně a spolupracujeme na plánování výsadeb.” říká Dalimil Toman z Regionálního centra Hnutí Brontosaurus Podluží. “Chystáme se také na obnovu zničené budovy klubovny, tak aby nejen brzy opět sloužila dětem, ale aby byla zároveň ukázkou budovy s provozem šetrným k přírodě. Plánujeme samozřejmě i další dobrovolnické víkendy a akce na které veřejnost rádi pozveme.” dodává.

Dalimil Toman

předseda Hnutí Brontosaurus Podluží