Malérečky vysypávají pískem a hladkou moukou na mokrý podklad ornamenty, které tak na dlažbě vydrží i několik týdnů. Tato tradice v obci žije hlavně zásluhou tetiček, které pak předávají toto umění i dětem – žákům naší školy. V předhodové době je tak k vidění nejen sypaná výzdoba v obci, ale i u školní budovy, kde toto umění zkouší pod dohledem zkušených maléreček i naši žáci.

Zvyk pískem vysypávat ornamenty se dostalo do Seznamu nemateriálních statků Jihomoravského kraje.
Magie psaná pískem a moukou. Ornamenty ze Šardic a Hovoran jsou pokladem kultury

Odborná komise doporučila Radě Jihomoravského kraje schválit navržení tohoto nominovaného statku na zápis do Seznamu nemateriálních statků. Nominační návrh na zápis nemateriálního statku Pískem vysypávané ornamenty zpracovala a úspěšně obhájila paní Věra Colledani, odborný koordinátor a metodik Regionálního pracoviště pro lidovou kulturu při Masarykově muzeu v Hodoníně. Také Vlastivědné muzeum Kyjov má velkou zásluhu na tom, že se obec Šardice stala nositelem tohoto statku.

Slavnostní vernisáž výstavy Víra v tradici u příležitosti zapsání na Seznam nemateriálních statků Jihomoravského kraje z Hodonínska se konala pod záštitou paní senátorky Anny Hubáčkové a pana hejtmana Jana Grolicha 6. ledna 2022 v budově Senátu České republiky v Praze.

Canisterapeutičtí psi zvedli náladu personálu Nemocnice Kyjov.
Léčba psí láskou. Podívejte se, jakou radost měli zdravotníci kyjovské nemocnice

O kulturní vystoupení se zde v krojích postarala děvčata z 5. třídy Základní školy T. G. Masaryka Šardice za doprovodu Jaromíra Břeně a jeho syna. Pro všechny to byl velký zážitek. My pedagogové i naši žáci jsme hrdí na tradice, které proslavují obec Šardice v celé republice.

Jitka Brhlová

ředitelka Záklaní školy T. G. Masaryka Šardice