Sbírka je organizována ve všech krajích republiky potravinovými bankami Českou federací potravinových bank, jedním ze sociálních partnerů je Charita ČR, v Hodoníně konkrétně Oblastní charita Hodonín. Sbírka probíhá vždy na podzim a na jaro jednu kalendářní sobotu.

V tomto čase vítají nakupující dobrovolníci v typických zelených zástěrách a informují je o možnosti přispět do potravinové sbírky. Předávají letáky s informativním seznamem, které potraviny a drogerie je vhodné darovat (např. těstoviny, rýži, olej, mouky, prací prášky, tekutá mýdla, atd.).

Prostory po bývalé lidové škole umění v centru Hodonína.
Soud kvůli prodeji Lidušky v Hodoníně: zájem roste, brzy padne verdikt

V sobotu se jich v Hodoníně do sbírky zapojilo celkem dvanáct, za což jim patří velké díky, jelikož obětují svůj volný čas bez nároku na odměnu pro dobrou věc.

Potravinová sbírka pomáhá celoročně osobám v nouzi, ať se jedná o maminky s dětmi, sociálně slabé rodiny, seniory, osoby bez přístřeší, a další. Potraviny a drogerii lze využít také při nenadálých živelních pohromách. O pomoc ze sbírky se mohou lidé obrátit na Záchrannou charitní síť Oblastní charity Hodonín. Děkujeme všem, kteří se do sbírky zapojili, a pomohli tak těm, kteří to v životě nemají snadné.

V jarním kole Sbírky potravin lidé přispěli 947,5 kilogramy potravin a drogerie.V jarním kole Sbírky potravin lidé přispěli 947,5 kilogramy potravin a drogerie.Zdroj: Michaela Skálová

Michaela Skalová, autorka je z Oblastní charity Hodonín, děkujeme za příspěvek

VIDĚLI JSTE? Ruch na jezu u Sudoměřic. Pohled z nebe ukazuje, jak se místo mění

Zdroj: Ředitelství vodních cest