Přes 100 skautů i lidí z řad široké veřejnosti se potkalo v sobotu 21. května v Domě kultury v Hodoníně na Skautském společenském večeru. Ten se konal při příležitosti oslav 100. výročí od založení skautingu v tomto městě.

Byli přítomni (nejen) skauti všech generací – ti, kteří skautovali na konci 60. let, později pod hlavičkou pionýrských oddílů v letech sedmdesátých, ti, kteří pomáhali skauting v Hodoníně obnovovat po sametové revoluci, skauti současní a dokonce i budoucí - nejmladšímu účastníkovi byly dva roky. Nechyběli ani další členové organizace z okresu. Příchozí přivítal hlavní organizátor oslav Karel Ryba a předseda skautského okresu Jiří Stokláska a také starosta města Hodonín, Libor Střecha, který vyzdvihl hodnoty skautingu a popřál skautům v Hodoníně mnoho dobrého i do dalších let.Nepřehlédnutelnou skupinou byly skautky z oddílu Veselých Srdcí, které skautovaly v době obnovení skautingu na konci šedesátých let a dále i po jeho opětovném zákazu komunisty v roce 1970. V podobné sestavě se setkaly po více jak 20 letech a vzpomínaly, jak skautské oddíly pokračovaly pod hlavičkou pionýra stále ve skautském duchu a jaké pro ně tyto roky byly.

Příjemné setkání seniorů bylo umocněno vystoupením dětí z folklorního souboru Danájek.
Setkání v Klubu seniorů ke Dni matek bylo dojemné. Děti z Danájku rozdávaly dary

Hlavním bodem večera nebyla tombola, jak je tomu zvykem na jiných večerech, i když ta také nechyběla. Opravdovým vrcholem bylo předávání ocenění skautům, kteří se významnou měrou zasloužili o rozvoj skautingu v Hodoníně a koordinátorům pomoci po tornádu v minulém roce.Vůbec prvními nositeli skautských okresních vyznamenání za zásluhy o skautské hnutí a službu skautským myšlenkám a ideálům se stala Kateřina Hegrová, dlouholetá vedoucí skautského oddílu Slunovrat, dále Eva Kratochvílová, Michal Zdražil a Daniel Čada, kteří získali čestný odznak Stříbrného Vavřince. Medaile Zlatého Gombíku byla udělena nejstarší hodonínské skautce Vandě Chytilové, Stanislavě Lingové a Petru Havlátovi.

Některé z oceněných už vyzpovídala Kateřina Hegrová do skautského podcastu k letošnímu výročí.Dále byly slavnostně předány medaile udělené Výkonnou radou Junáka – českého skauta za výjimečnou pomoc a podporu skautské pomoci při odstraňování následků živelní katastrofy. Vedení Junáka tímto ocenila lidi z dobrovolnického koordinačního týmu, který v minulém roce po ničivém tornádu neuvěřitelně rychle začali koordinovat obrovskou vlnu materiální i lidské pomoci, která přicházela.

Oceňen medailí skautské vděčnosti byl ředitel Domu kultury Hodonín, Adam Procházka a skautskou medailí díků Lucie Lněníčková a Matěj Zicháček. “Ta medaile není jenom o mně a o Lucce, ale je o vás všech, co jste tady nechali svoji kůži a co jste se tady podíleli, obětovali jste svůj spánek, pohodlí a pomáhali těm, co to potřebovali. Tohle je i vaše díky” vyzdvihl ve svém poděkování Matěj Zicháček další stovky dobrovolníků, kteří se do pomoci zapojili.

Výstava RETROSBÍRKY ukáže, a jakými předměty lidé žili za socialismu.
Vzpomínáš, už je to jinak. Výstava Retrosbírky Vrbasova muzea vrátí v čase

K vydařenému večeru významně přispěli také skvělá hudební uskupení. Postupně zahrála kapela Madam v triku, následně Přátelé z Oázy, se kterými si mnoho z přítomných zazpívalo staré trampské písně, a nakonec to rozjel písničkář David Dorda, který zakončil večer současnou i vlastní tvorbou.

Mezi další akce oslav 100 let skautingu v Hodoníně patří červnová hra pro veřejnost Po stopách skautingu, podzimní výstava “Buď připraven!” v Masarykově muzeu na zámečku, odpoledne pro celou rodinu “Zažij skauting!”, beseda s pamětníky nebo také závěrečné oslavy “Skauting v obrazech”.

Akce byla pořádána ve spolupráci s Domem kultury Hodonín a pod záštitou starosty města.

Marie Ambrozková

český skaut, středisko Přátelství Hodonín