Najdete ji v malebné oblasti Bílých Karpat na okraji vesnice. Je obklopena rozsáhlou zahradou se vzrostlými stromy, herními prvky, ohništěm, chodníky pro možnost dopravní výuky, která děti vybízí k hernímu vyžití, dovádění i odpočinku. Od svého založení doznala budova mnoha změn. Dostala sedlovou střechu a nový kabát s cílem energetické úspory. Novinkou školy je kompletně rekonstruovaná učebna informatiky vybavená výpočetní technikou. Právě tato ICT technika byla plně k dispozici žákům v době nouzového stavu k domácí online výuce.

Zaměstnanci školy i obce nezaháleli ani v době přerušeného provozu a využili jej k rozsáhlé rekonstrukci učeben a všech prostor mateřské školy. Děti se tak mohly v půli května vrátit do nového, voňavého, moderního prostředí jejich školičky.

Základní škola nabízí žákům prostředí rodinného typu s individuální formou výuky a alternativní prvky daltonského systému, který je založený zejména na kooperaci a zodpovědnosti za práci vlastní i skupinovou.

Máme velkou radost, když se z každého koutku školy se ozývá smích, radost, pohoda a veselí při vzdělávacích činnostech.

Irena Dufková,

ředitelka školy