Hosté ale musí mít zdravotní roušky. Přístup do prostor pokladny k zakoupení suvenýrů a vstupenek bude omezen na počet max. 2 osob. Ostatní hosté budou v odstupu 2 m ve vymezeném přístupovém prostoru. V návštěvní hale doporučujeme se zdržovat minimálně a příp. v nezbytných rozestupech. Na vybraných místech budou návštěvníkům k dispozici dezinfekční prostředky. Prohlídky s průvodcem budou mít max. 15 osob a budou uspořádány s pomocí ozvučovaní techniky.

Návštěvníkům budeme více doporučovat samostatnou prohlídku areálu s využitím audioprůvodců, rodinám s dětmi dětské průvodce nebo prvky rodinné hry Za hradbami města Morava.

Novinkami 60. návštěvní sezóny 2020 je provoz po celou zbývající sezónu také v pondělí od 10.00 do 14.30 hodin. Památník bude v ostatní pracovní dny otevřen od 09.00 do 16.30 hodin a o víkendech a svátcích od 09.00 do 17.30 hodin. Součástí vstupenky na prohlídku s průvodcem je také možnost výstupu na 30 m vysokou vyhlídkovou věž.

Hostům se nabízí procházka lužními lesy k novému mostu přes řeku Moravu. Po otevření hranic se Slovenskem pak za řekou až k 2,5 km vzdálené kapli sv. Markéty Antiochijské v polích u Kopčan. Hosté si tak mohou prohlédnout areál celého Klenotu v lužních lesích, jímž jsou památky Velké Moravy – Slovanské hradiště v Mikulčicích a kostel sv. Markéty u Kopčan propojené lávkou přes hraniční řeku Moravu.

Současný nouzový stav bohužel neumožní uspořádat školní poznávací programy, ani další duchovní a kulturní akce. Všechny plánované doprovodné akce 60. jubilejní sezóny - zatím až do 30. června - byly zrušeny. V Malé galerii je přesto k vidění výstava obrazů Hany Olivové s názvem Ticho ve větru Valů, která tematicky čerpá z krásy místní lužní krajiny a přírody.

V této době nouzového stavu vzrostl význam neosobní komunikace s našimi návštěvníky prostřednictvím webu památníku. Na internetové adrese www.masaryk.info/slovanske-hradiste-mikulcice/ průběžně uvádíme aktuální informace, ale především uživatelům tohoto média nabízíme možnost návštěvy a prohlídky hradiště formou virtuální prohlídky. Ta je nabízena na hlavní stránce uvedené adresy vlevo nahoře a obsahuje sedm samostatných dílů procházky letním hradištěm a našimi objekty.

Na webové stránce www.masaryk.info/slovanske-hradiste-mikulcice/ již měsíc vychází denně Čtení z minulosti. Výběr zajímavých pasáží z knihy L.E. Havlíka: Velká Morava je určen dospělým a je spojen s dětskou soutěží o zajímavé ceny.

František Synek