Sokolík Pepík se zvířátky zkoumali důkladně tajemnou jeskyni a zacházeli tak stále hlouběji a hlouběji do skály. Až se jeskyně zúžila v chodbu. "Co to asi znamená?" divila se zvířátka. "To tu přece nemohlo vzniknout samo. Tuhle chodbu museli udělat lidé," uvažovala veverka Věruška. Opička Hanička vyhrkla: "Já jsem tak zvědavá, honem pojďme." A tak šli a šli. Šli dlouho, chodba je vedla stále do kopce až se najednou ze tmy ocitli v plném sluníčku na nádvoří nedalekého hradu.

Zajímavosti k jednotlivým lokacím, pohybové úkoly a rozumové aktivity najdete ZDE

POHYBOVÉ ÚKOLY
CHOĎ JAKO BÍLÁ PANÍ s kobylkou Emilkou

"Jé, my jsme se ocitli na hradě," radovala se opička Hanička. "Myslíte, že tu straší? Třeba bílá paní?" zajímala se kobylka Emilka.

ÚKOL: Vyznačte start (klackem, čárou, rýhou v hlíně,..) Požádejte dítě, aby udělalo 10 normálních kroků. Na místě, kam došlo, vyznačte cíl. Teď se dítě otočí a vrací se na start, ale smí udělat jen 9 kroků. Na startu se opět otočí a jde k cíli pomocí 8 kroků a opět otočka a 7 kroků ke startu. Na kolik nejméně kroků se vám povede vzdálenost ujít? A co rodiče? Těm se povede na kolik? (Jen si musí naměřit vlastní vzdálenost.)

ZAHRAJ SI NA RYTÍŘE s opičkou Haničkou

"To já bych byl raději, kdyby tu nestrašilo," přiznal se sokolík Pepík, "já bych raději potkal rytíře v brnění a s mečem."

ÚKOL: Najděte si dostatečně dlouhý klacek – meč a můžete šermovat jako rytíři. Ale naši rytíři jsou nesmírně obratní, proto uchopte klacek oběma rukama, každou na jednom konci, takže ho máte vodorovně před sebou. Překročte ho jednou nohou, potom druhou a potom ho protáhněte za zády až nad hlavu, aniž byste ho pustili.

České Maledivy aneb zatopený kaolinový lom kousek od městyse Nepomyšl na Podbořansku.
FOTO: České Maledivy na Podbořansku nabízí koupání jako v exotickém ráji

ZAHRAJ SI NA KRÁLE s kobylkou Emilkou

"A já bych zase ráda potkala, princeznu a krále," zasnila se kobylka Emilka.

ÚKOL: Potřebujete klacek - žezlo. Jednu ruku natáhněte před sebe a na napnutou dlaň postavte svisle klacek a zkuste ho udržet, aby vám nespadl.

PŘEDÁVEJ SI ŠIŠKY jako ježeček Mareček

"Támhle u hradeb hoří!" lekl se ježeček Mareček. "Honem pojďme udělat řetěz a podávat si kbelíky s vodou, abychom oheň uhasili."

ÚKOL: Najděte si dvě šišky (případně balíčky papírových kapesníků) a stoupněte si do kruhu. Předávejte si šišky v kruhu. Schválně, dohoní jedna šiška druhou? Jde vám to? A teď si zkuste šišky nepodávat ale házet.

 

KLIDOVÉ ÚKOLY


POVÍDEJ, POVÍDEJ POHÁDKU

ÚKOL: Vymyslete si vlastní pohádku. Rodiče začínají a děti je doplňují. Například rodič začne: „Alenka a Toník se vydali na výlet ve šlapacím autíčku. Vyjeli za město a tam byla křižovatka. ‚Kam pojedeme?‘ uvažovaly děti.“ – Menším dětem dejte na výběr – jestli pojedou do kopce na hrad, anebo přes most, protože na druhém břehu vidí pouť. Starší děti nechte, ať sami vymyslí cíl cesty. Nestihnete se divit, jak se Vám pohádka s jejich pomocí zamotá :-)

POČÍTEJ DO PĚTI

ÚKOL: Rodič požádá dítě, aby řeklo, kolik prstů ukazuje. Ukáže jeden prst, dítě řekne „jeden“, ukáže dva, dítě řekne „dva“ – až do pětky. Potom rodič zrychlí a ukáže, jeden prst, pak dva, ale pak hned čtyři… Ukazujte prsty postupně i na přeskáčku. Rychlost volte úměrně schopnostem dítěte.

Česká obec sokolská