Dětské soutěže v poskytování první pomoci se konají již od roku 1981. V českých zemích mají nebývalou dlouholetou tradici a jejími koly prošlo obrovské množství dětí. Řada z účastníků soutěží Hlídek mladých zdravotníků se potom i v dospělosti věnuje zdravotnickým povoláním. Ať už jsou to lékaři, zdravotničtí záchranáři, či zdravotní sestry.

Navíc se děti, které se účastnily a účastní této soutěže nebo se na ni připravují v kroužcích na školách či dětských organizacích, naučí správně poskytnout předlékařskou první pomoc, a již mnohokrát tak pomohly zachránit lidský život.

Letní sezonu 2024 na koupališti v Hodoníně chtějí tamní správci zahájit od počátku června. Rozhodující bude počasí.
Nová koupací sezona. Koupaliště v Hodoníně podraží, otevřený bude zase minigolf

Cílem soutěží první pomoci je motivovat děti a prověřit jejich znalosti a dovednosti při poskytování první pomoci. Soutěže se mohou zúčastnit pětičlenné hlídky (velitel a čtyři členové), vyslané základními školami, víceletými gymnázii, místními organizacemi ČČK, skupinami Mládeže ČČK a jinými dětskými organizacemi.

Hlídky soutěží ve dvou věkových kategoriích: 1.kategorii tvoří žáci 1. - 5. ročníku ZŠ a druhou kategorie žáci 6. - 9. ročníků ZŠ nebo věkově odpovídající ročníky víceletých gymnázií. Soutěž mladých zdravotníků je postupová. Vítězné hlídky z oblastních soutěží postupují do kol regionálních a následně do celorepublikového kola Soutěže mladých zdravotníků.

Soutěž měla velmi kvalitní úroveň a děti zde zúročily svoje znalosti v poskytování první pomoci, které získaly v průběhu celého roku ve svých zdravotnických kroužcích. Celá soutěž byla značně vyrovnaná, o čemž svědčí i fakt, že o vítězi na I. stupni ZŠ musela rozhodnout dodatečná disciplína, poněvadž obě družstva měla shodný počet bodů.

Oblastní spolek Českého červeného kříže Hodonín pořádal soutěž Hlídek mladých zdravotníků.Oblastní spolek Českého červeného kříže Hodonín pořádal soutěž Hlídek mladých zdravotníků.Zdroj: se souhlasem pořadatelů

Výsledky I. stupeň základních škol

  • 1. místo, ZŠ Dobrovolského Lužice
  • 2. místo, ZŠ Dobrovolského Lužice
  • 3. místo, ZŠ Lednice

Výsledky II. stupeň základních škol

  • 1. místo, ZŠ U Červených domků Hodonín
  • 2. místo, Gymnázium Hodonín
  • 3. místo, ZŠ Dobrovolského Lužice
Dopravní omezení na silnicích. Podívejte se, co čeká řidiče na Hodonínsku.
VIDEO: Přehled omezení na silnicích Hodonínska. Podívejte se, co čeká na řidiče

Za předvedené výkony, nadšení zápal a radost dětí, s jakou se zde prezentovaly, jim patří obdiv a poděkování. Stejně tak patří uznání jejich učitelkám a vedoucím, které se jim celý rok věnovaly.

Děkujeme všem, kteří podpořili tuto akci.

Vítězným hlídkám gratulujeme a přejeme hodně úspěchů v krajské soutěži Hlídek mladých zdravotníků, která se uskuteční dne 6. června 2024 opět v krásném prostředí obce Lužice - těšíme se na další setkání.

Anna Jurkovičová, autorka je z Oblastního spolku Českého červeného kříže, děkujeme za příspěvek