Do soutěže se přihlásilo 17 žáků z 5 škol Jihomoravského kraje a probíhala formou on-line testu, ve kterém žáci odpovídali na 30 otázek v časovém limitu 30 minut. Testové otázky připravila z důvodu objektivity Střední škola dopravy, obchodu a služeb Moravský Krumlov, příspěvková organizace, jejíž žáci se soutěže neúčastnili. Nejlepšího výsledku s počtem 29 bodů dosáhl Tomáš Redek z Obchodní akademie a Středního odborného učiliště Veselí nad Moravou, příspěvková organizace. Na 2. místě se umístil Jiří Pikola s 27 body ze Střední odborné školy Znojmo, Dvořákova, příspěvková organizace a na 3. místě Marek Sedláček také s 27 body, ale s delším časem vyplnění testu, ze Střední školy André Citroëna Boskovice, příspěvková organizace.

„Jsem rád, že školy projevily zájem i o náhradní řešení soutěže. Blahopřeji vítězům a děkuji všem soutěžícím, vedení škol, učitelům, kteří žáky vedli a partnerům soutěže a doufám, že příští 4. ročník soutěže Zemědělský opravář se bude konat jako v předešlých letech a setkáme se již všichni osobně.“ uvedl ředitel školy  Josef Brouček. Soutěž se konala jako jedna z mnoha aktivit, které nabízí naše škola partnerským školám v rámci Centra odborného vzdělávání pro zemědělství. Těší nás, že i přes to, že se soutěž konala on-line, měly spolupracující školy zájem a soutěž se vydařila. Všem soutěžícím ještě jednou děkujeme za účast a přejeme jim úspěšné zvládnutí závěrečných zkoušek.

Michaela Krutišová

asistentka ředitele