Medaili uděluje Sdružení spisovatelům rodákům z Moravy za jejich literární činnost a propagaci rodného kraje. Není náhodou, že ji dostal právě Richard Sobotka, jehož dílo představuje 70 vydaných knih.

Laudácio oslavenci přednesl před zástupci zdejší radnice a dalších hostů nositel Cena Jihomoravského kraje, spisovatel Jan Kux, který v této souvislosti objasnil literární vazbu Otakara Bystřiny na Horňáckou Súchovskou republiku a Slovácko, v korespodenci na literární dílo vyznamenaného spisovatele.

Není bez zajímavosti, že prvním vyznamenaným in memoriam byl před časem Zdeněk Galuška. Ten byl mimo jiné osobně přítomen filmovému natáčení dnes již legendárního Slovácka ve Svatobořicích v polovině sedmdesátých let minulého století, kde pohovořil o scénáři právě s tamním rodákem Janem Kuxem.

Ocenění literární práce udělalo Richardu Sobotkovi nečekanou a neskrývanou radost, ale i propagaci naší horňácké Súchovské republiky.

Jan Bořický