Před Vánocemi navštívili členové hodonínského spolku Benatura Domov pro seniory Bažantnice v Hodoníně, aby všem předali vitamínové balíčky pro posílení imunity.

Celá akce pomoci byla financována z dobrovolné finanční sbírky členů spolku. Po dodržení všech opatření proběhlo velmi dojemné setkání, na kterém senioři vzpomínali na radostné Vánoce svého mládí. Společně si zazpívali koledy a slíbili si, že pokud se zlepší situace ohledně covidu, navštíví klienty znovu za účelem přátelského setkání.

 

Simona Lukášová

Spolek Benatura