Hodonín. Většině lidí se vybaví rodiště T. G. Masaryka, Zoologická zahrada, lázně a řeka Morava. Město, které je lemováno sídlišti a kterému dominují dva komíny, tepelné elektrárny. Takové nudné a fádní město.Je tomu skutečně tak? Lidé jsou často překvapeni, když zjistí, že Hodonín patří k nejstarším městům u nás! Proto je jeho historie opravdu bohatá a často divoká. Je pevně spjat s mocným rodem Přemyslovců,kdy král Přemysl Otakar l. a jeho žena královna Konstancie, v první polovině 13. století, stáli u jeho zrodu. Bylo městem středověké diplomacie, kdy se na hodonínském hradě dojednávaly sňatky a mírové dohody. Hodonín proto navštívil např. Jan Lucemburský, nebo Karel IV.

Nejlepší přítel člověka je pes. V Dětském domově Hodonín je to fenka Leontýna.
Největším nepřítelem člověka je nuda, říká Filip z dětského domova

Díky své poloze, na hranici Moravy a Uher, byl vždy důležitým vojenským bodem. V roce 1315 byl vojenskou základnou právě Jana Lucemburského. Hodonín dobývál například v roce 1470 Matyáš Korvín, nebo naopak v roce 1623 bránil Albrecht z Valdštejna. Byl také významnou pevností proti tureckým vojskům. Proto byl i tradičním seřadištěm vojsk. Časté válečné události, nedovolili po mnoho staletí, výraznější urbanistický rozvoj. Přesto se podařilo z hodonínského panství vybudovat jedno z nejhodnotnějších panství na Moravě, které například vlastnili Lichtenštejnové , nebo samotná císařská rodina, Františka Štěpána Lotrinského, manžela Marie Terezie. V roce 1841 projíždí Hodonínem první vlak. Železnice zásadním způsobem zasáhla do rozvoje města. Strategická poloha, v blízkosti Vídně, udělala z Hodonína průmyslové, obchodní i kulturní centrum. Hodonín se stává "malou Vídni". Ten Hodonín nakonec tak nudný nebude, že?

Radek Mlček