„Naším cílem bylo a dlouhodobě je pomáhat a podporovat ty, kteří to potřebují, zasazovat se o rozvoj regionu a Moravy obecně. V tomto případě jsme navíc zkrátka věděli, že pomoct - vzhledem k 3D tiskárnám, které máme k dispozici - můžeme poměrně snadno. Nebylo tedy o čem dlouho přemýšlet,“ vysvětlil majitel obou společností Dušan Richvalský.
Poté, co padlo rozhodnutí o výrobě štítů, volba obdarovaného subjektu už byla snadná. „Děti a mládež jsou pro nás velké téma. Když to situace dovoluje, pořádáme pro ně akce, což nyní možné není. Rozhodli jsme se je proto podpořit alespoň ve školním prostředí. Předpokládáme, že je stále příjemnější komunikovat s učitelem, jehož výraz není překryt rouškou, v čemž je štít snadným řešením,“ dodal.


Vedení hustopečské školy takovou iniciativu přivítalo. Především proto, že jako škola zřízená pro žáky s mentálním postižením, kombinovaným postižením a autismem, není povinna vybavit učitele do výuky rouškami. To s sebou ovšem nese zvýšené riziko nákazy. „Proto jsem s velkou radostí nabídku dodání ochranných štítů přijala. Jsou pro nás pedagogy velkou výhodou, protože s nimi, na rozdíl od roušek, mohou naše děti vidět vyučujícím na ústa a využívat mimoverbální komunikaci,“ potvrzuje ředitelka školy Blanka Vetýšková. HAPI tak navázalo na tradici z jarní koronavirové vlny, kdy tamní zaměstnanci šili a rozdávali pro změnu roušky.

Kristýna Klusáková