Celková částka za ozelenění obce dosahuje pět set tisíc korun, ale máme danou žádost o dotaci ve výši dvě stě tisíc ze Státního fondu životního prostředí. Pevně věřím, že se nám ji podaří získat.
V příštím roce nabídneme lzájemcům okrasné stromy před dům. Věřím, že stromy v průběhu let přinesou mnoho užitku do naší obce.

Adam Pavel Špaček

místostarosta obce Svatobořice-Mistřín