Strážničtí rybáři měli ve městě svůj samostatný cech a pořádkové artykule. Důkazem toho je stříbrné pečetidlo z roku 1570, které nese rybářské symboly - rybu, raka a český nápis P.CECHO.RIBARS.M.SRACNIC.

Rybáři obývali samostatnou Rybářskou ulici a měli také určitý druh samosprávy s představeným, plesníkem. Dokonce měla tato ulice zvláštní purkrechtní knihu z roku 1595, ve které se uvádějí funkcionáři: plesník Jíra Čechův a rybářští starší Pavel Plesníkův, Šimon Jarošův, Matěj syn malého Jana a Pavel Holých. Písařem byl Jan Špaček z úřadu města. Plesník se staršími se objevuje i při zápisech prodeje některých rybářských domů.

Walter Bartoš