Živelnou pohromou byla také výrazně zasažena i Integrované střední škola Hodonín, která je členem Centra odborného vzdělání pro stavebnictví Jihomoravského kraje. Jako garant centra a ředitel Střední školy stavebních řemesel Brno - Bosonohy jsem  bezprostředně po katastrofě několikrát telefonicky konzultoval rozsah škod a možnosti, jak pomoci Integrované střední škole a postižené oblasti. Již bezprostředně po úderu tornáda naši učitelé odborného výcviku a pracovníci Střední školy stavebních řemesel Brno – Bosonohy v postižené oblasti působili, pomáhali a byli připraveni pomáhat i nadále.

O životě a dílu strážnického malíře Františka Cundrli vyšla kniha Cundrla: zjevit obraz.
Zadostiučinění pro malíře. Vyšla první monografie o Františku Cundrlovi

Po několika jednáních od zahájení školního roku 2021/2022 napříč krajem a se starosty postižených oblastí, jsme dospěli k další konkrétní pomoci a realizaci. Na základě těchto konzultací jsem rozeslal ředitelům škol se stavebnickým zaměřením dopis s žádostí o pomoc.

V zájmu začlenit do této pomoci i žáky školy bylo rozhodnuto, že dne 4. 10. 2021 odjede skupina žáků společně s pedagogickým doprovodem do obce Mikulčice, kde se bude podílet na opravě střechy obecní vodárny. Na té byla původně plochá střecha, která měla být nahrazena střechou sedlovou. Jako další budeme provádět opravu a výstavbu nové hřbitovní zdi.

Popřát účastníkům akce hodně štěstí v jejich práci přijel i hejtman Jihomoravského kraje Jan Grolich se svým týmem.

Svatopluk Drápal.
Z jeho obrazů číší optimismus. Svatopluk Drápal vzpomíná na rodné Sobůlky

Pracovní skupiny se střídaly v týdenních cyklech. S prací byli naši žáci závislí i na průběhu dodání materiálu a počasí. Práce jsme průběžně konzultovali i se starostou Mikulčic, Josefem Dvořáčkem.

„Materiální zabezpečení oprav jsme zvládli, ale personálně to teď, když skončila doba dovolených, kdy nám tu pomáhala řada dobrovolníků soukromě, je velmi náročné. Zkrátka lidská práce je to nejcennější a jsme vděční, že žáci se svými mistry přijedou a pomohou nám před nástupem podzimních plískanic dát naši obec do stavu, ve kterém přečkáme zimu,“ řekl starosta Mikulčic  Josef Dvořáček.

Silvestrovský ohňostroj v Josefově se konal po dvou letech.
Nový rok přivítali ohňostrojem. Podívejte se, jak v Josefově zářilo nebe

Živelná pohroma, která poničila část jižní Moravy, ukázala v ostrém světle problém nedostatku řemeslníků v oblasti stavebnictví. Například obor pokrývač, který ještě v nedávné době vyučovalo běžně dvanáct škol v republice, mají dnes ve vzdělávací nabídce pouze tři školy. Oboru reálně hrozí, že ho v blízké budoucnosti již nebude vyučovat žádná škola, což se v nedávné minulostistalo u několika dalších  řemeslných oborů. Bez pokrývačů a ostatních stavebních řemeslníků přitom není možné stavět budovy nové, ale ani opravovat a rekonstruovat budovy stávající.

Tento výjezd považujeme za nesmírně důležitou součást výchovně-vzdělávacího procesu, protože naším cílem je zejména připravit řemeslníky v oblasti stavebnictví, kteří umí a chtějí přiložit ruce k dílu všude tam, kde je to třeba.

Hodonínský spolek Benatura obdaroval seniory s láskou a úctou.
Spolek Benatura u seniorů. Ježíšek naděloval i těm, co už na něj dávno nevěří

Tato nešťastná událost ukazuje, jak nezastupitelnou úlohu ve společnosti plní morální lidské vlastnosti, střední odborné školství se zaměřením na stavebnictví včetně dalších profesí a jak si tato oblast zaslouží pozornost veřejnosti.

Aktivní účast učitelů a žáků školy na obnově postižených oblastí považujeme z odborného i výchovného hlediska za velmi významnou.

Jiří Košťál

ředitel Střední školy stavebních řemesel Brno – Bosonohy