Letos do krajského kola, které se koná on-line v dubnu, vysílá škola celkem sedm soutěžních prací, mezi nimiž jsou jak práce technického charakteru, tak autorské knihy, či práce zaměřené na významné osobnosti regionu.

Z „pohledu Strážničana“ je asi nejzajímavější práce týkající se modrotisku a jeho užití v japonském oděvu. Navazuje totiž na spolupráci z ledna 2020, kdy Střední škola Strážnice hostila skupinu 7 studentů a 3 učitelů z japonské Komacušimy. Do České republiky přicestovali v rámci mezikulturního vzdělávacího projektu zaměřeného na výzkum barvení tkanin pomocí přírodního indiga a jejich využití v oděvní tvorbě. Ve Strážnici se seznámili s technikou modrotisku a svým českým kolegům představili tradiční japonskou techniku barvení Awa ´ai. Město Komacušima leží v prefektuře Tokušima, kde se produkuje nejvíce přírodního indiga v celém Japonsku a barvení tímto rostlinným barvivem má v tomto regionu dlouhou tradici. Technika Awa´ai byla uznána za japonskou národní památku a modrotisk byl v roce 2018 zapsán na seznam nehmotného kulturního dědictví UNESCO; ačkoli se jedná o starobylé techniky užívané především při výrobě tradičních textilií, v poslední době se hojně objevují v oděvní tvorbě.

Jelikož jsou na Střední škole Strážnice vyučovány i oděvní a umělecké obory, byla v programu kromě workshopů a přednášek obsažena také diskuze o využití tradičních technik v oblasti oděvního designu a užitého umění v Japonsku i České republice. Proběhla i prohlídka školy, především nově vybudovaných ateliérů pro výuku oděvních a výtvarných předmětů. Přednášky a workshopy probíhaly v prostorách školy a modrotiskové dílně rodiny Jochových ve Strážnici, kde proběhly praktické ukázky barvení.

Ve své soutěžní práci inspirované mimo jiné výše uvedeným interkulturním projektem se žáci zaměřili na využití modrotisku ve vlastní autorské tvorbě. Vytvořili návrh tradičního japonského oděvu, na němž dominuje jako zdobný prvek pás obi zhotovený z modrotisku. Modrotisk je opět autorský – žáci sami navrhli vzor i matrici, kterou vlastnoručně vytvořili z linolea a de facto technikou linorytu přenášeli vzor na textilii, která potom byla obarvena v modrotiskové dílně rodiny Jochových ve Strážnici.

Těší mě, že i v dnešní složité době, kdy se  tolik diskutuje o distanční výuce a její efektivitě a dopadech na vzdělání, jsou naši žáci schopni i na dálku samostatně pracovat a realizovat své představy v rámci oboru, který si vybrali jako své budoucí pracovní zaměření. Zaslouží si poděkování za reprezentaci školy, stejně jako jejich vyučující, kteří je v této činnosti vedou a podporují.

Petra Fialová, ředitelka 

Střední škola Strážnice

Děkujeme za příspěvek a těšíme se i na vaše texty a fotografie na hodoninsky@denik.cz.