Myslivci z obce Volavec Louka a hosté z horňáckého regionu nesli k oltáři oběti, mezi dary byl i jelen dvanácterák. Průvod doprovázeli Moravští rytířů svatého Rostislava, Černí myslivci Pobeskydskydští a rytíři řádu svatého Huberta, mezi kterými byl i nový lucký člen Jan Škopík. Tuto nevšední slavnostní atmosféru umocňovaly zpěvy místního chrámového sboru v Louce. Skladby v úpravě Vacek a Selement doprovázeli trubači z České zemědělské univerzity.

Mši svatou celebroval P. Petr Wnuk z lipovské farnosti. Po mši svaté následoval doprovodný program. Před kostelem k podávanému občerstvení vyhrávala dechovka ze sousedního Lipova, a malý koncert trubačů lovecké hudby. Byla i malá módní přehlídka mysliveckých oděvů, byť spíše pro muže-myslivce. Ti si mohli v přilehlých stáncích zakoupit jak myslivecké potřeby či doplňky k lovu. V kulturním domě byla prodejní výstava obrazů Václava Nasvětila, odborná literatura, dřevořezby s mysliveckou tematikou.

Myslivci vzpomněli výstavkou v kulturním domě na život a dílo prof. Josefa Hromase nestora české myslivosti. Kdo si chtěl zastřílet mohl si zkusit skolit jelena na laserové střelnici. Na ukončení se sešli myslivci a jejich hosté v sále kulturního domu k nedělnímu obědu a následné besedě, kde si předávali zkušenosti, lovecké zážitky a vzpomněli na své zemřelé členy, a to byl jistě pro mnoho lidí vrcholným zážitkem z tohoto dne.

 František Gajovský