Za město Hodonín se slavnostního odpoledne zúčastnil starosta města Libor Střecha a místostarosta David Herzán, který je garantem oblasti sociální péče a školství.

Horňácké děti na pěvecké soutěži.
Zpěv, tanec a kroje Horňácka v dětském podání. Libé hlásky rozdávaly radost

„Jsem rád, že jsme se tady dneska mohli sejít,“ řekl při zahájení setkání starosta města Libor Střecha. Podobná setkání město pořádá jednou za dva roky, ale okolnosti v minulých letech umožnily setkat se až teď, po dlouhých čtyřech letech. „Jsou zde zástupci pedagogů od mateřských škol, přes základní a střední školy, až po uměleckou školu, tedy všechny instituce, které v našem městě formují člověka od mateřské školy až po dospělost,“ přivítal účastníky starosta.

Na ocenění nominovali učitele zřizovatelé škol, jejich ředitelé či pracovní kolektivy. K Pamětnímu listu obdrželi vyznamenaní pedagogové také knižní poukázku a květiny. „Je to symbolické ocenění vaší práce a jednoznačný vzkaz od zřizovatelů, ředitelů či ředitelek, že si vaší práce opravdu váží a že ji děláte dobře. Obdivuji vaši činnost,“ poděkoval starosta města přítomným pedagogům za jejich náročnou práci a popřál jim, ať je práce stále baví, přináší jim radost a ať jejich děti, žáci či studenti v dospělých letech na školní a studijní léta rádi vzpomínají.

Specifikem učitelského povolání je, že výsledek práce pedagoga nemusí být vidět hned, jako je tomu třeba v jiných profesích. „Výsledek svojí práce vidíte až po mnoha letech a někdy třeba až náhodná setkání s bývalými žáky vám dají za pravdu, když žáci, od kterých byste to neočekávali, vám řeknou, že ve svém životě žijí z toho, co jste je ve škole naučili,“ připomněl místostarosta David Herzán, sám učitel ZUŠ. „To jsou momenty, které vás opravdu zahřejí u srdce, a já vám přeji, abyste měli takových momentů co nejvíce a přeji vám hodně sil ve vaší práci,“ popřál oceněným pedagogům místostarosta.

Den učitelů je dnem vyhlášeným k poctě učitelů. V České republice se slaví 28. března u příležitosti narození Jana Ámose Komenského, od něhož letos uplynulo 430 let, jako morální ocenění práce pedagogů. V mnoha zemích se slaví Mezinárodní den učitelů stanovený OSN na 5. října.

Mše svatá za Orelskou jednotu ve Strážnici se konala v kostele Panny Marie.
Mše svatá za Orelskou jednotu rozzářila Strážnici. Požehnání byly i děti

Přehled oceněných pedagogických pracovníků

Ing. Marie Škorpíková (Obec Ratíškovice)
Milena Buřinská (ZŠ a MŠ Ratíškovice)
Bc. Edita Hampl (ISŠ Hodonín)
Miloslava Gáliková (MŠ Družstevní čtvrť Hodonín)
Miloslava Klímová (MŠ Jánošíkova Hodonín)
Soňa Hasíková (MŠ Jilemnického Hodonín)
Martina Štefančíková (MŠ Lužní 2 Hodonín)
Jitka Slezáková (MŠ Mozaika Hodonín)
Marie Menšíková (MŠ Sídlištní 2 Hodonín)
Mgr. Ludmila Kosíková (SŠPU Hodonín)
Mgr. Martin Čechovský (ZŠ Očovská Hodonín)
Ludmila Benadová (ZUŠ Hodonín)
Mgr. Lenka Danielová (ZŠ Mírové náměstí Hodonín)
Mgr. Marcela Komendová (ZŠ a MŠ Lužice)
Mgr. Stanislava Procházková (ZŠ a praktická škola Hodonín)
Mgr. Jolana Zubková (ZŠ Dubňany)
Mgr. Pavel Zemánek (ZŠ Vančurova Hodonín)
Mgr Jana Martincová (MŠ Čejkovice)
Mgr. Jana Skalická (ZŠ Rohatec)
Mgr. Monika Ščerbíková (Gymnázium a Obchodní akademie Hodonín)
Mgr. Renata Finková (Gymnázium a Obchodní akademie Hodonín)

Josef Horníček

Město Hodonín

Jak vzpomínáte na školní docházku vy? Máte krásné vzpomínky na školní léta a rádi byste se o ně podělili s ostatními? Zašlete nám text a fotografie na hodoninsky@denik.cz. Rádi je zveřejníme.