To samé platí i pro všechny naše spoluobčany, kteří jsou závislí na pomoci ostatních. Pro tyto účely obec společně se zaměstanci Služeb obce Blatnice zřídila speciální telefonní číslo, kam se na nás mohou lidé obracet. Místním rozhlasem jsme vyzvali občany, aby ušité roušky, které mají navíc a mohli by je poskytnout, donesli na obecní úřad. Naopak jsme dali na vědomí těm, co si nemohou roušky opatřit, že si pro ně mohou na OÚ přijít.

Průběžně informujeme občany na webu obce, na nástěnkách a ve vitrínách a také místním hlášením o vývoji situace a nutných opatřeních.

Členové jednotky SDH důkladně omyli a vydezinfikovali všechny autobusové zastávky. Dezinfekci neunikly ani lavičky na náměstí a na křižovatce. Preventivně také dezinfikovali všechny kontejnery na sběrných místech.

Včera 25. března jsme se zapojili do celorepublikové akce Není nutno nezpívat, protože si myslím že je mezi lidmi potřeba šířit nejen závažné informace, ale také dobrou náladu. Z místního rozhlasu tak ve 12:30 zazněla písnička Zdeňka Svěráka a Jaroslava Uhlíře a lidé si ji mohli společně zanotovat.

A ještě jedna záležitost, tentokrát pro malé školáčky. V pátek se měla v naší místní knihovně odehrávat akce Noc s Andersenem, již 20. ročník. A protože je bohužel odložena (stejně tak jako všechny ostatní kulturní akce), tak se to pokusím dětem nahradit a dnes večer nahraji se svými malými vnučkami - jedna je prvňačka (pravděpodobně v rouškách) čtení pohádky H. CH. Andersena. Pak dáme video na youtube a odkaz na stránky obce a FCB a děti si ho pak mohou v pátek pustit.

Svatava Blahynková