Nejdříve jsme si zjistili technické možnosti všech žáků a těm, kteří potřebovali pomoc, jsme nabídli zapůjčení PC techniky. Poté jsme se s rodiči dohodli na formě a častosti komunikace. Shodli jsme se na denním zadávání úkolů a využíváme k tomu různé aplikace. Některé třída preferuje mailovou komunikaci, jiná využívá Onedrive úložiště, další zase MS Teams, jiná www.skolavpyzamu.cz. Vše koordinuje třídní učitelka. Dohlíží na to, aby všechny dokumenty byly na jednom místě, aby děti i rodiče nebyli zahlceni přemírou úkolů. Má tedy představu, kolik učiva žáci dostávají, nakolik je možné učivo zvládnout Neustále komunikujeme s rodiči, získáváme od nich zpětnou vazbu a hledáme společnou cestu, jak vše zvládnout. Všichni jsme se shodli na tom, že nesmíme ztratit osobní kontakt se svými žáky. A tak postupně zkoušíme nové metody, učíme se online spojit s dětmi. 

Učitelé začali nahrávat denní video výuku, která je žákům kdykoli k dispozici na youtube kanále. Způsob výuky je v různých ročnících rozdílný. Například prvňáci za pomocí svých rodičů čtou s paní učitelkou společně online přes Skype, páťáci naopak naprosto samostatně komunikují pomocí různých chatů a videokonferencí.

Je nám jasné, že online výuka je pro vyučující i pro žáky náročnější na soustředění než běžná výuka ve třídě. Proto se snažíme řídit heslem, že méně je více. Po malých krůčcích probíráme nové učivo, které žáci můžou kdykoliv online s pedagogem zkonzultovat. Malý počet žáků v našich ročnících je opravdovou výhodou. Ještě více než kdy jindy se zde uplatňuje individuální přístup k žákům.

Naprosto všichni se snažíme vyhýbat úkolům typu – nastuduj si stranu 50 až 52 a odpověz na otázky pod textem. Místo toho pedagogové zvolili formu přímé komunikace a zpětné vazby. Online prostředí a sdílení dokumentů je k tomu naprosto ideální. Žáky neznámkujeme, nemáme pro to nastavená pravidla. Spíš se je snažíme zajímavými aktivitami povzbudit a posunout dál. Nechceme, aby žáci strávili celý den pouze před monitorem počítače, proto pro ně vyučující připravují i různé výzvy, soutěže, otevřené úkoly s více možnostmi řešení. Naši žáci tak dostali za úkol zdokumentovat, jak pomáhají s chodem domácnosti, vymýšlejí a natáčejí své pohybové aktivity, proběhla třídní soutěž O nejpěkněji ozdobenou roušku, fotosoutěž Jak pomáhám na zahradě, někteří žáci si procvičovali jednotky v praxi při pečení a vaření. Snažíme se o to, aby naše výuka měla i zábavný a aktivizující charakter.

Zatím se ukazuje se, že to jde. Někteří žáci i rodiče najednou začali více komunikovat, nejeden žák nás mile překvapil svou iniciativou, která nám při běžné školní výuce zůstala skryta. Jak se nám vše zdařilo, jaký přínos pro žáky všechna tato snaha měla, ukáže pouze čas. Já však už teď děkuji všem učitelům, žákům i rodičům, že se nebáli hozenou rukavici zvednout

Kateřina Malíková,

ředitelka ZŠ Čejč