V Domaníně jsme jejím členem od roku 2004, především se zaměřujeme na volnočasové aktivity jak pro děti, tak pro dospělé. Pro dospělé zde najdeme kroužek Patchworku - tvořivé šicí dílničky, a fitness (kde si můžete protáhnout tělo). Děti navštěvují keramiku a chodí do družinek, které jsou rozděleny podle věku dětí. Každá družinka má svůj název, kterou si vymyslely samy děti nebo jejich vedoucí a mají ho po celou dobu. Ta doba může být někdy i pěkně dlouhá. Příkladem je naše nejstarší družinka Lvů (18-20let).

Já se nyní zmíním o družince Motýlků, kde jsou děti ve věku od 4 do 8 let. Družince jsem vedoucí již třetím rokem a dětí nám stále přibývá. Letos se nám jich sešlo neuvěřitelných 17. Zájem u rodičů je opravdu velký a mě je vždy líto, když musím některé děti odmítnout z kapacitních důvodů. Setkáváme se každé úterý v suterénu Mateřské školy v Domaníně, kde máme od obce pronajaté prostory.

Na družinkách mi jde především o to, aby děti byly k sobě ohleduplné, tolerantní, aby si vážily jeden druhého, dokázaly spolupracovat a pomáhat si mezi sebou. Pro mě samotnou je nejdůležitější, aby se děti na družinky těšily a chodily rády. Vždy mám velkou radost, když někdy potkám některé z dětí a hned se mě ptá: „Teto, kdy bude družinka?“

Mateřská škola. Ilustrační foto
Děti v karanténě: Školky ve Veselí chtějí mít otevřené všechny třídy

Začínáme po prázdninách společně se školou a jinými kroužky. Letos v září jsme se zaměřili na přírodu a na zdraví. Říkám si, jak dětem vysvětlit, jak moc je důležité, abychom chránili přírodu a neničili ji tím, že budeme odhazovat odpadky? Děti překvapí a samy mi sdělují, že veškeré odpadky poctivě odhazují pouze do koše a já je za to patřičně chválím. Nicméně na naši krátkou procházku od klubovny směrem na hřiště si bereme odpadkové pytle a sběrač na odpadky. K našemu velkému překvapení nasbíráme plný pytel. Kde se tam ty odpadky jen vzaly?

Ohledně našeho zdraví jsme si zahráli hru, kdy si děti měly celý týden do svých deníčků zapisovat všechny sladkosti, které snědly. Ten, kdo snědl sladkostí nejméně, vyhrál. Oproti dalšímu týdnu, kdy si měly zapisovat všechnu zeleninu a ovoce. No a tady zase vyhrál ten, kdo toho snědl nejvíce. Za odměnu jsme si dopřáli něco zdravého, ale i něco sladkého. Děti si nakrájely a nastrouhaly jablíčka, a já jim nakonec z toho upekla štrúdl.

Spolupráci si děti mezi sebou zkouší v různých hrách. Zaměřili jsme se na přírodniny a z nich jsme poskládali mandaly, v přírodninách jsme hledali barvy, a nakonec jsme postavili domečky pro skřítky. Děti si rozdělily mezi sebou úkoly a vše zvládly na výbornou. To vše jsme stihli během jednoho měsíce, kdy nám bylo ještě dovoleno se setkávat.

Máme spoustu dalších nápadů do budoucna, které bychom chtěli zrealizovat a doufáme, že i v brzké době se nám to podaří. Chtěla bych se zaměřit na pomoc lidem a učit děti, že pomoc druhým je v životě moc důležitá. To vše propojit s různými hrami a výlety. Nyní je bohužel situace vážná a nemůžeme se potkávat, což mě i děti moc mrzí, ale musíme vydržet. Věřím a modlím se, že bude líp a zase se budeme moct setkávat na společných družinkách a uskutečníme naše plány. A až potkám nějakého mého motýlka na ulici nebo na hřišti, tak mu s radostí budu moct říct, že družinka bude v úterý…

Kateřina Vaculíková