„Veřejné knihovny již dávno nejsou jen regály s knihami. Jsou centrem vědění, setkávání a solidarity. Lidé, kteří v nich pracují, učí veřejnost pracovat s informacemi. Také vytvářejí prostor pro dialog a celoživotní vzdělávání a jsou důležitým hybatelem lokálního dění,“ vysvětluje Andrea Studihradová z České spořitelny, která ocenění Bibliotheca inspirans společně s Nadací OSF organizuje.

V roce 2022 proběhl první ročník zaměřený na mediální vzdělávání. Za své aktivity, kterými inspirují i další knihovny, bylo oceněno celkem 7 knihoven, od velkých krajských až po ty menší v obcích pod 50 tisíc obyvatel. Vyhlášení oceněných proběhlo v Olomouci 15. září na největší knihovnické konferenci Knihovny současnosti 2022. Bibliotheca inspirans je v současnosti jediné ocenění v Česku, které nevzniklo uvnitř knihovnické obce, ale přichází jako podpůrný impuls z vnějšku. „Knihovnice a knihovníci odvádějí skvělou práci. Skrze toto ocenění jim dáváme jasně najevo, že si jejich práce vážíme. Chceme, aby naši spoluobčané, zřizovatelé knihoven i státní úředníci stejně jasně jako my viděli, jak inspirativní mohou knihovny být,“ říká Tereza Lišková z Nadace OSF, která s knihovnami právě na rozvoji mediálního vzdělávání dlouhodobě spolupracuje.

Městská knihovna Hodonín učí děti, jak se bezpečně chovat na internetu, seznamuje je s virtuální realitou a pořádá pro ně online turnaje v esportu –⁠ jde v podstatě o soutěžní klání v hraní elektronických her. Děti a dospívající tak vzhledem k neobvyklému záběru knihovny mají vedle knih, počítačů, stolního fotbálku nebo deskových her k dispozici i herní konzole Playstation, a také speciálně upravený prostor nazvaný Zašívárna. „Esportové hry nebo Playstation nevnímám jako něco negativního. Je to přirozený vývoj společnosti, která je hodně technologicky vybavená. Bez technologií se prostě neobejdeme,“ vysvětluje Petra Špačková, ředitelka knihovny, a dodává: „Hry nabízejí příběhy, které děti a dospívající tím hraním zároveň prožívají a zpracovávají. Podobné příběhy najdou i v knihách.“

Když s kolegy přemýšleli, co dětem v rámci mediálního vzdělávání nabídnout, přišel knihovník Marek Otruba nejprve s vlastním programem digitální vzdělanosti. „Knihovna musí mít i jiné role než jen půjčování knih. Je třeba podporovat její komunitní úlohu, aby sem návštěvníci včetně dětí chodili rádi. Bereme děti a dospívající jako parťáky i s jejich zálibami a koníčky. Chodí sem hrát, chodí se setkávat do Zašívárny, vzdělávají se tu v informačních technologiích. A hodně si oblíbili i online esportové turnaje,“ popisuje Petra Špačková. Knihovna si v roce 2021 založila vlastní účet na streamovací platformě Twitch, která je oblíbená právě u hráčské komunity, a na jaře 2021 uspořádala svůj první turnaj v esportové týmové hře LoL (Liga legend). Zúčastnilo se 50 hráčů a 200 diváků a vítězové získali poukázky na nákup knih a roční registraci do knihovny. „Loni na podzim jsme pak uspořádali turnaj ve hře Counter-Strike, kterého se zúčastnilo 230 hráčů a který měl 6000 zobrazení. Letos na podzim je v plánu další turnaj v LoL,“ upřesňuje Petra Špačková.

Student Samuel Šereš o esportu a své účasti na esportových turnajích zpracoval závěrečnou práci na gymnáziu. Zúčastnil se obou turnajů a do knihovny rád zajde, ať už pro knížku, zahrát si na Playstationu nebo jen tak do Zašívárny. „Můžeme si tu v klidu dělat úkoly, dohledat knížky, které nám s nimi pomůžou, hrát hry s kamarády,“ říká Samuel Šereš. Knihovnu pochvaluje i studentka Vendy Dvořáčková: „Chodila jsem i na lekce digitální gramotnosti a naučila jsem se tu spoustu nových věcí, třeba pracovat s ozoboty. A všichni jsou tu na nás hrozně milí.“ Také ona chodí do knihovny odmalička a stejně jako její spolužák Samuel oceňuje, co všechno knihovna pro děti a dospívající dělá.

Tereza Lišková z Nadace OSF dodává: „V mediálním vzdělávání jde také o to, abychom svůj vztah k digitálním technologiím a obsahům vědomě utvářeli a kultivovali. Když jsem nedávno v obchodním centru viděla hráčské doupě plné pařících dětí, vyděsilo mě, že si zvykají trávit svůj volný čas právě v tomto prostředí. Aktivity knihovnic a knihovníků z Hodonína mě ale nadchly, mají totiž skvělý potenciál pro rozvoj a další vzdělávání jednotlivců i místní komunity.“

Na podzim je v plánu další turnaj. Petra Špačková dodává, že letos se o zkušenosti s jejich pořádáním podělila i na mezinárodním Knihovnickém kongresu v Lipsku. Spolek z Dolního Rakouska jí tam nabídl, jestli by nechtěli esportový turnaj uspořádat mezinárodně. „Jsme s rakouskými kolegy v kontaktu, ale je to i otázka financí. Náklady na organizaci turnaje jdou do desítek tisíc, což je pro nás náročné a bez sponzorů a sbírek bychom je realizovat nezvládli,“ říká. Mikrogrant, který v rámci ocenění Bibliotheca inspirans knihovna získala, by ráda použila na zaplacení moderátora turnaje nebo na prezentaci bookstagramerů, kteří své příspěvky na sociálních sítích věnují právě knihám.

O Bibliotheca inspirans:

Bibliotheca inspirans je ocenění pro knihovny, které díky mediálnímu vzdělávání září na mapě Česka. Letos ho získalo 7 knihoven: Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích (pobočka Čtyři Dvory), Knihovna Matěje Josefa Sychry (Žďár nad Sázavou), Krajská knihovna Karlovy Vary, Městská knihovna Hodonín, Městská knihovna Tišnov, Městská knihovna v Praze a Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě. Oceněné knihovny získaly mikrogrant ve výši 10 nebo 20 tisíc, který využijí pro další rozvoj svých aktivit.

Nadace OSF ve spolupráci s Českou spořitelnou touto cestou podporuje knihovny, které přinášejí příklady dobré a inspirativní praxe. V roce 2023 se ocenění Bibliotheca inspirans zaměří na komunitní roli knihoven. Nominační formulář bude stejně jako u letošního ročníku otevřen veřejnosti, návštěvníkům knihoven i knihovnické obci.

O výběru ocenění Bibliotheca inspirans 2022 rozhodla porota ve složení: Tomáš Jindříšek (expert v oblasti marketingové komunikace), Kateřina Jiřinová (expertka v oblasti vzdělávání, kritického myšlení a fungování komunit), Tereza Lišková (koordinátorka programu Knihovny jako průvodkyně 21. stoletím a novinářka), Andrea Studihradová (CSR manažerka České spořitelny), Ladislava Zbiejczuk Suchá (Katedra informačních studií a knihovnictví, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity).

Tereza Lišková