Naše škola získala letos významná ocenění. Na krásném 2. místě se umístil žák 9. ročníku Jakub Lecián a 3. místo obsadil Dominik Novotný, žák 10. ročníku. Gratulujeme oceněným žákům a přejeme jim další úspěchy při jejich tvorbě.

Výtvarná výchova je velmi přínosná u žáků s mentálním postižením, protože pomáhá uplatňovat neverbální komunikaci, zlepšovat jemnou motoriku a získávat všestranné dovednosti. Vlastní tvorbou a interpretací tak žáci vyjadřují a prezentují nejen své emoce, představy, pocity, zkušenosti, myšlenky, ale také vnímavost k sobě samému, i k okolnímu světu.

Velké díky patří především organizující škole, dále všem zúčastněným školám, pedagogům, kteří vedou své žáky a rozvíjejí jejich nadání, ale zejména dětským malířům.

Jarmila Ševelová

učitelka

Mateřská a Základní škola Kyjov, Za Humny