Již několik let se ve Svatobořicích - Mistříně chystali na  zateplení pláště základní školy a zavedení rekuperace vzduchu ve třídách.  Přes všechny problémy roku 2020 se během letních prázdnin podařilo provést většinu prací uvnitř budovy a do konce listopadu Hrušecká stavební firma, jako vybraný dodavatel stavby, ukončil zdárně všechny práce. Celá akce stála 26,5 milionu korun a byla podpořena z dotace Evropské unie částkou přes 11 milionů korun.

Miroslav Veselý

starosta Svatobořic-Mistřína